Измене Устава


Прилог нишке телевизије о округлом столу о изменама Устава

16.10.2017 Измене Устава

Министарство правде, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, у склопу јавне дебате о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе, у петак 13. октобра у Скупштини Града Ниша организовало је трећи по реду округли сто.

Проглас грађанима

11.10.2017 Измене Устава

Г Р А Ђ А Н И М А   Р Е П У Б Л И К Е   С Р Б И Ј Е

Саопштење за јавност поводом јавне расправе о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе

06.09.2017 Измене Устава

           Удружења грађана која имају вишегодишње искуство у области права и правосуђа изражавају забринутост због начина на који се одвија укључивање стручне и шире јавности у поступак промене Устава. Сматрамо да је потребно да представници Владе и Министарства правде без одлагања отворе јавну расправу о променама Устава, у коју ће укључити не само одабрана удружења грађана (која су достављала своје писане сугестије о промени Устава), већ и друга удружења, институције, појединце и најважније – грађане. Позивамо Министарство правде да објави нацрт промена Устава, о коме би било могуће расправљати.

Друштво судија Србије о предлозима за промену Устава РС

28.08.2017 Измене Устава

Друштво судија Србије сачинило је коментаре на предложене измене Устава РС и доставило их Министарству правде и Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом, заједно са пропратним писмом које садржи констатације и предлоге у вези са предметом, динамиком и обимом јавне расправе о измени Устава у делу који се односи на правосуђе.

Полазне основе Друштва судија за расправу о изменама Устава

16.06.2017 Измене Устава

Управни одбор Друштва судија Србије је организовао расправу увези са изменама Устава Републике Србије, планираним Националном стратегијом за реформу правосуђа 2013-2018. године и Акционим планом за Поглавље 23 у приступним преговорима са ЕУ.

Страна 5 од 5


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En