Назад

Транскрипти са одржаних округлих столова Министарства правде

13.12.2017.


Министарство правде је Друштву судија Србије, на захтев, доставило аудио записе са одржаних округлих столова у оквиру консултативног процеса о промени Устава Републике Србије у области правосуђа.

На основу достављених аудио записа, Друштво судија је сачинило транскрипте, које можете преузети у наставку.

2. округли сто Стручност носилаца правосудних функција одржан у Београду 7.9.2017.

4. округли сто Избор и састав Високог савета судства и Државног већа тужилаца одржан у Нишу 13.10.2017.

5. округли сто Извори права и питање неуједначене судске праксе одржан у Новом Саду 30.10.2017.

6. округли сто Избор и мандат носилаца правосудних функција одржан у Београду 15.11.2017


*Министарство правде је обавестило Друштво судија Србије да дискусије са првог округли стола одржаног у Београду 21.7.2017. и трећег одржаног у Крагујевцу 26.9.2017. из техничког разлога нису снимљене, те Друштво судија Србије није било у прилици да изради транскрипте.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En