Назад

Саопштење за јавност поводом јавне расправе о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе

06.09.2017.


           Удружења грађана која имају вишегодишње искуство у области права и правосуђа изражавају забринутост због начина на који се одвија укључивање стручне и шире јавности у поступак промене Устава. Сматрамо да је потребно да представници Владе и Министарства правде без одлагања отворе јавну расправу о променама Устава, у коју ће укључити не само одабрана удружења грађана (која су достављала своје писане сугестије о промени Устава), већ и друга удружења, институције, појединце и најважније – грађане. Позивамо Министарство правде да објави нацрт промена Устава, о коме би било могуће расправљати.

           Акционим планом за Поглавље 23 је предвиђена промена Устава до краја 2017. године, а Министарство правде је најавило да ће се ове измене пре свега односити на уставни положај правосуђа. Досадашње активности Министарства правде биле су усмерене на прикупљање ставова удружења грађана о потребним променама Устава, док су грађани ван удружења у потпуности искључени из ових консултација. Овакав приступ указује на то да ће одлуке о предлогу за промену Устава бити донете у уском кругу званичника Владе, као и да постоји намера да одржане и планиране консултације буду представљене као јавна расправа – што оне нису ни по обиму, ни по садржају.

           Промене Устава, а посебно промене које се тичу успостављања независности правосуђа, од изузетне су важности за све грађане Србије. Грађани су ти који ће највише осетити добре или лоше последице уставних промена. Подсећамо да су у до сада спроведеним истраживањима, грађани показали да имају јасан став о кључним одредбама које ће бити предмет промене Устава. У истраживању о Уставу које је спроведено 2011. године[1], грађани су врло ниско оценили заштиту својих уставних права и изразили готово двотрећински став о политизованости правосуђа, недемократичности усвајања Устава из 2006. године и нелегитимности усвајања измена Устава без јавне расправе.

           Упркос овим подацима, Министарство правде је у поступку јавних консултација организовало један састанак на којем су удружења имала само пет минута да представе своје предлоге, али је онемогућена дебата о предложеним решењима. Влада и Министарство правде ни тада, а ни касније нису јавности представили своја решења за промену Устава. 

           У наставку консултација о променама Устава, Министарство правде је најавило консултације о темама које нису уставна материја и није јасно зашто се у овом тренутку оне стављају у средиште разговора о промени Устава, док је у други план стављена тема независности правосуђа и политичког утицаја на носиоце правосудних функција.

           Због свега наведеног, позивамо Владу и Министарство правде да продуже превиђени рок за промену Устава и да ову тему хитно врате у оквире који су примерени њеној важности за све чланове заједнице.

 

У Београду,
 
6. септембар 2017. године
 
 
 
Друштво судија Србије
 
Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије
 
Центар за правосудна истраживања
 
Београдски центар за људска права
 
Комитет правника за људска права

---

[1] Истраживање Фонда за отворено друштво, које је теренски спровео IPSOS Strategic marketing на репрезентативном узорку грађана Србије

 

Преузмите текст Саопштења.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En