Измене Устава


Полазне основе Друштва судија за расправу о изменама Устава

16.06.2017 Измене Устава

Управни одбор Друштва судија Србије је организовао расправу увези са изменама Устава Републике Србије, планираним Националном стратегијом за реформу правосуђа 2013-2018. године и Акционим планом за Поглавље 23 у приступним преговорима са ЕУ.

Страна 6 од 6


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En