Назад

Међународна документаПреузмите преводе на српски докумената Савета Европе у наставку:
 
Извештај Венецијанске комисије о независности судских система део I: Независност судија усвојен на 82. пленарној седници Венецијанске комисије 12-13. марта 2010. године
 
Магна карта судија усвојена на 10. пленарној седници Консултативног већа европских судија Савета Европе одржаној 17-19. новембра 2010. године
 
 
Незванични преводи на српски мишљења Консултативног већа европских судија Савета Европе (ЦЦЈЕ):
 
Мишљење број 1 (2001) Препорука број Р (94) 12 о независности, ефикасности и улози судија, као и о значају стандарда (Савета Европе) и осталих међународних стандарда за проблеме који постоје у овој области
 
Мишљење број 2 (2001) о финансирању и управљању судовима са освртом на ефикасност правосуђа и члан 6 Европске конвенције о људским правима
 
Мишљење број 3 (2002) о принципима и правилима професионалног понашања судија, а посебно етике, неспојивог понашања и непристрасности
 
Мишљење број 4 (2003) о одговарајућој иницијалној и континуираној обуци за судије на националном и европском нивоу
 
Мишљење број 5 (2003) о закону и пракси именовања судија у Европски суд за људска права
 
Мишљење број 6 (2004) о правичном суђењу у разумном року и улози судија у суђењима имајући у виду алтернативне начине решавања спорова
 
Мишљење број 7 (2005) о правосуђу и друштву
 
Мишљење број 8 (2006) о улози судија у заштити владавине права и људских права у контексту тероризма
 
Мишљење број 9 (2006) о улози националних судија у обезбеђивању ефикасне примене међународног и европског закона
 
Мишљење број 10 (2007) о савету судства у служби друштва
 
Мишљење број 11 (2008) о квалитету судских одлука
 
Мишљење број 15 (2012) о специјализацији судија
 
Мишљење број 16 (2013) о односу судија и адвоката

Мишљење број 17 (2014) о вредновању рада судија, квалитету правде и поштовању независности правосуђа

Мишљење број 18 (2015) о положају судске власти и њеном односу са другим државним властима у модерној демократијиоложају судске власти и њеном односу са другим државним властима у модерној демократији

Мишљење број 19 (2016) о улози председника судова

Мишљење број 20 (2017) о улози судова у уједначеној примени права
 
- Мишљење број 23 (2020) о улози удружења судија у подршци независности судства
 
- Мишљење број 24 (2021) о развоју Савета судства и њиховој улози у независним и непристрасним судским системима
 
- Мишљење број 25 (2022) о слободи изражавања судија
Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти

En