Назад

Друштво судија Србије о предлозима за промену Устава РС

28.08.2017.


Друштво судија Србије сачинило је коментаре на предложене измене Устава РС и доставило их Министарству правде и Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом, заједно са пропратним писмом које садржи констатације и предлоге у вези са предметом, динамиком и обимом јавне расправе о измени Устава у делу који се односи на правосуђе.

Преузмите текст коментара Друштва.

Преузмите пропратно писмо.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En