Назад

Полазне основе Друштва судија за расправу о изменама Устава

16.06.2017.


Управни одбор Друштва судија Србије је организовао расправу увези са изменама Устава Републике Србије, планираним Националном стратегијом за реформу правосуђа 2013-2018. године и Акционим планом за Поглавље 23 у приступним преговорима са ЕУ.

Припремајући полазне основе за ову расправу, Управни одбор је размотрио документ „Правна анализа уставног оквира о правосуђу у Републици Србији“, који су сачинили чланови радне групе Комисије за реформу правосуђа, професори др Ирена Пејић, др Владан Петров, др Дарко Симовић и др Слободан Орловић.

У овом документу је анализиран постојећи уставни оквир о правосуђу и изнети начелни закључци о правцу будућих измена Устава Републике Србије. Управни одбор сматра да наведени документ представља добру полазну основу за расправу о уставним променама, а у погледу заључака из тог документа је заузео ставове које можете преузети овде.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En