Актуелности


СНИМАК: представљање публикације "Истраживање професионалног интегритета судија", 3. новембар 2023

09.11.2023 Вести

Друштво судија Србије, уз подршку Високог савета судства и у сарадњи са Бироом за друштвена истраживања – БИРОДИ, у оквиру пројекта Акциони план Друштва судија Србије за подршку Високом савету судства, подржаног од стране амбасаде Краљевине Холандије, спровело је истраживање о професионалном интегритету судија. Истраживање је имало за циљ да, путем анонимне анкете, на једном месту прикупи ставове судија о неким од најважнијих питања за правосуђе, као и да, на основу њих, усмери деловање удружења у будућности. Оно, уједно, представља и својеврсни наставак истраживања Јачање независности и интегритета судија у Србији, које је Друштво судија спровело 2016. године, и омогућава упоредни приказ појединих резултата, ради утврђивања трендова и промена у ставовима судија у Републици Србији.

СНИМАК: конференција "Вредновање рада судија"

31.10.2023 Вести

Друштво судија Србије, заједно са Међународним удружењем судија и тужилаца за демократију и слободе (МЕДЕЛ), а уз подршку Мисије ОЕБС у Србији и Фондације за отворено друштво, одржало је у петак 6. октобра 2023. године међународну конференцију Вредновање рада судија.

Изабрани нови руководиоци Друштва судија

09.10.2023 Вести

На редовној годишњој скупштини Друштва судија Србије, одржаној 6. октобра 2023. године, изабрано је ново руководство.

Одржана конференција о вредновању рада судија

09.10.2023 Вести

Друштво судија Србије, заједно са Међународним удружењем судија и тужилаца за демократију и слободе (МЕДЕЛ), а уз подршку Мисије ОЕБС у Србији и Фондације за отворено друштво, одржало је у петак 6. октобра 2023. године међународну конференцију Вредновање рада судија.

Кандидати Управног одбора Друштва судија Србије за председника и заменика председника Друштва

08.09.2023 Вести

На седници одржаној 7. септембра 2023. године, Управни одбор Друштва судија Србије донео је одлуку да предложи:

Редовна годишња Скуштина Друштва судија Србије

31.08.2023 Вести

На основу члана 29. став 2 Статута Друштва судија Србије, доносим одлуку о сазивању редовне

 

Скупштине Друштва судија Србије

у петак, 6. октобра 2023. године у 10 часова

у Хотелу Метропол

 Булевар краља Александра 69, Београд

 

Саопштење Друштва судија Србије поводом извештавања Мреже за истраживање криминала и корупције - КРИК

18.08.2023 Вести

Поводом коментара и извештавања „Мреже за истраживање криминала и корупције“ (КРИК) о неправноснажној пресуди Вишег суда у Београду, којом је делимично усвојен тужбени захтев па су “Мрежа за истраживање криминала и корупције” (КРИК) и Стеван Дојчиновић обавезани да тужиоцу Предрагу Колувији солидарно на име накнаде нематеријалне штете због повреде права на претпоставку невиности исплате износ од 30.000,00 динара са затезном каматом од дана пресуђења па до исплате, те извештавања појединих медија с тим у вези, Друштво судија Србије издаје следеће

С А О П Ш Т Е Њ Е

Одржан састанак Европског удружења судија и усвојене резолуције о платама и пензијама судија

14.06.2023 Вести

Европско удружење судија (ЕАЈ) одржало је 2. јуна 2023. године редован годишњи састанак у Атини. Састанку су присуствовали и представници Друштва судија Србије. Као и на сваком састанку овог удружења, разматрана су бројна важна питања од значаја за правосудне системе европских држава.

Одузимање имовине

15.05.2023 Вести

Марина Барбир - судија Првог основног суда у Београду и члан Управног одбора Друштва судија Србије

 

У нашем кривичноправном систему одузимање имовине могуће је на три начина и то као:

  • мера безбедности;
  • одузимање имовинске користи;
  • одузимање имовине проистекле из кривичног дела.

Радници свих земаља - заштитите своје податке

15.05.2023 Вести

Немања Рилке - судија Основног суда у Сомбору

 

Увод

Обрада података о личности уопштено се у јавности везује за Закон о заштити података о личности који је усклађен са GDPR (General data protection regulation) те тек у скорије време ова тема добија на значају. С друге стране, општој јавности скоро је непозната чињеница да у овој области већ дуги низ година постоје правила међународног карактера која имају непосредну примену у нашем правном систему као ратификовани међународни уговор и то Конвенција Савета Европе о заштити лица у односу на аутоматску обраду података - скраћено: Конвенција 108, која је у примени у нашој земљи још од 1992. године.

Страна 1 од 83


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En