Назад

Коментари Друштва судија на Радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије

08.03.2018.


У складу са позивом Министарства правде и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије од 24. јануара 2018. године за достављање образложених коментара на Радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије, Друштво судија Србије је доставило своје Коментаре и прилоге.
 
Преузмите Коментаре Друштва судија Србије на на Радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије.
 
Прилози:

1. Кључни ставови професора о Радном тексту амандмана на Устав Републике Србије од 20. фебруара 2018. године    

2. Запажања о предложеним решењима и предлози решења за измену Устава Републике Србије од 25. августа 2017. године

3. Полазне основе за расправу о изменама Устава у делу који се односи на судство од 30. јуна 2017. године.

 

 

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En