Назад

Назив пројекта: Мониторинг уставне реформе као допринос заштити независности судства

Трајање пројекта: 1.12.2018. - 30.6.2019.

Донатор: Фондација за отворено друштво

Носилац пројекта: Друштво судија Србије

О пројекту:

Општи циљ пројекта је допринос заштити независности судства кроз мониторинг уставне реформе у области правосуђа и анализирање могућих последица по владавину права.

Посебни циљеви пројекта су подизање свести међународних институција и међународне стручне јавности у вези са током процеса уставних промена у области правосуђа у Србији и опасности по владавину права у случају усвајања предложених решења, као и опште подизање свести о значају независности судства, неопходности његовог адекватног уставног регулисања и унапређење расправе о уставној реформи у делу који се односи на правосуђе и односним правосудним законима.

Назад

Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти

En