Назад

Редовна годишња Скуштина Друштва судија Србије

31.08.2023.


На основу члана 29. став 2 Статута Друштва судија Србије, доносим одлуку о сазивању редовне

 

Скупштине Друштва судија Србије

у петак, 6. октобра 2023. године у 10 часова

у Хотелу Метропол

 Булевар краља Александра 69, Београд

 

и предлажем следећи Дневни ред:

 1. Претходни поступак (избор радних тела, утврђивање услова за рад Скупштине, усвајање дневног реда)
 2. Избор председника и заменика председника Друштва судија Србије
 3. Извештаји о раду органа Друштва судија Србије
 4. Усвајање оквирног плана активности Друштва судија Србије
 5. Разно

 

Уједно Вас обавештавам о следећем:

 

 • Након Скупштине, истог дана, биће одржана и конференција, на којој ће сви присутни чланови Друштва судија Србије, заједно са другим учесницима конференције, имати прилику да дискутују о вредновању рада судија.
 • Како је Статутом Друштва судија Србије прописано да председника и заменика преседника Друштва бира Скупштина Друштва на предлог Управног одбора, Одељења Друштва или најмање 50 чланова Друштва (члан 34. став 5), отворена је могућност за достављање кандидатура за председника и заменика председника Друштва судија. Кандидатуре треба доставити канцеларији Друштва судија Србије најкасније до петка, 29. септембра 2023. године, уз образложени предлог и биографије кандидата.
 • Овај допис, као и обавештење на интернет страници Друштва судија, служиће члановима Друштва судија Србије као позив за Скупштину.
 • Уколико нисте у могућности да Скупштини присуствујете лично, потребно је да попуните пуномоћје, које не захтева оверу, којим овлашћујете одређеног члана Друштва судија за представљање на Скупштини и за гласање и доставите га канцеларији Друштва судија поштом или га предате на дан одржавања Скупштине. Пуномоћје је приложено уз овај допис, а доступно је и на електронској страници: sudije.rs.
 • Друштво судија Србије позива све своје чланове да 6. октобар 2023. године, датум одржавања конференције и Скупштине, сачувају слободан за учешће на Конференцији Вредновање рада судија и Скупштини Друштва судија Србије.
 • Чланови Друштва судија којима ће бити потребна накнада путних трошкова могу се обратити канцеларији путем мејл адресе drustvosudija@gmail.com

 

Преузмите Одлуку о сазивању Скупштине.

Преузмите пуномоћје за Скупштину.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En