Назад

Саопштење Друштва судија Србије поводом извештавања Мреже за истраживање криминала и корупције - КРИК

18.08.2023.


Поводом коментара и извештавања „Мреже за истраживање криминала и корупције“ (КРИК) о неправноснажној пресуди Вишег суда у Београду, којом је делимично усвојен тужбени захтев па су “Мрежа за истраживање криминала и корупције” (КРИК) и Стеван Дојчиновић обавезани да тужиоцу Предрагу Колувији солидарно на име накнаде нематеријалне штете због повреде права на претпоставку невиности исплате износ од 30.000,00 динара са затезном каматом од дана пресуђења па до исплате, те извештавања појединих медија с тим у вези, Друштво судија Србије издаје следеће

С А О П Ш Т Е Њ Е

            Изношењем нетачних квалификација попут “Судија Бојана Чогурић осудила”; “КРИК осуђен по Колувијиној тужби”; “Првостепено је осудила КРИК због вести: “Заказан почетак суђења за Јовањицу 2”, “Суд тврди да је прекршена претпоставка невиности” и сличних, и наглашавањем имена и презимена поступајућег судије, јавност се доводи у заблуду:

  • да је пресуда донета због текста са насловом “Заказан почетак суђења за Јовањицу 2“ иако је пресуда донета по тужби за накнаду штете због објављивања неистинитих информација;
  • да је поступајући судија донела осуђујућу пресуду у кривичном поступку, иако се ради о парничном поступку за накнаду нематеријалне штете;
  • да је у питању пресуда лично судије, а не Вишег суда у Београду.

Таквим поступањем медија врши се недозвољени притисак на суд и чланове већа који ће одлучивати о евентуалној жалби странака у конкретном поступку.

Надаље, коментарисање представника медија и позивање на “златне стандарде извештавања” и закључке новинарских удружења да није дошло до повреде претпоставке невиности представља недозвољено коментарисање неправноснажне одлуке о правном питању о коме само суд, у законом прописаном поступку, може да донесе одлуку. Наводна примена “златног стандарда” може се вршити, уз поштовање принципа правног поретка на ком почива Република Србија и уз дужност да се правовремено и потпуно износе истините чињенице, водећи рачуна да се избегне намера да се притом повреде ратификованим међународним уговорима и Уставом гарантована права, међу којима је једно од најважнијих, претпоставка невиности.

            Друштво судија позива све медије да се доследно и у пуном обиму придржавају Устава, Закона о јавном информисању и медијима, Закона о јавном медијском сервису, Закона о електронским медијима којима је установљена обавеза непристрасног, правовременог и потпуног информисања грађана и да се најпре упознају са садржином одлуке коју намеравају да коментаришу, јер се у супротном понашају супротно начелу дужне пажње у извештавању.

            Друштво судија подсећа да је чланом 336а став 1 Кривичног законика инкриминисано свако ометање вођења судског поступка, а Уставом прописано да су судови самостални и независни у свом раду, те да судске одлуке не могу бити предмет вансудске контроле и да их може преиспитати само надлежни суд у законом прописаном поступку.

 

Преузмите саопштење.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En