Назад

Саопштење поводом нетачног извештавања појединих медија

21.09.2021.


Поводом новинских натписа “Осуђен на затвор због твита о Жаклини! Први основни суд донео скандалозну пресуду против Драгана Ј- Вучићевића! Страшно насиље!“, „Драган ј. Вучићевић осуђен на затворску казну због твита о Жаклини Таталовић: Написао сам јој 'дебелица', а тако смо се звали када смо били блиски пријатељи пре 10 година!“, „Скандалозна пресуда: Драган Ј. Вучићевић осуђен на затвор због твита о Жаклини Таталовић“ и коментара у телевизијским емисијама да је Драган Вучићевић осуђен на казну затвора кривичном пресудом Првог основног суда у Београду по приватној кривичној тужби приватног тужиоца Жаклине Таталовић због кривичног дела увреда, Друштво судија Србије издаје

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

 

Први основни суд у Београду донео је 17.9.2021. године пресуду којом је окривљени Драган Вучићевић оглашен кривим због извршења продуженог кривичног дела увреда из члана 170 став 2 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 61 КЗ и осуђен на новчану казну у одређеном износу од 200.000,00 динара коју је дужан платити у року од 3 месеца од дана правоснажности пресуде. Суд је одредио да ће се, у случају да казна не буде плаћена у остављеном року, заменити казном затвора тако што ће се за сваких започетих 1.000,00 новчане казне одредити један дан казне затвора, с тим да казна затвора не може бити дужа од шест месеци.

Новчана казна и казна затвора су потпуно различите казне. Само у случају да осуђени не плати новчану казну та се казна замењује казном затвора на основу члана 51 Кривичног законика.

Друштво судија Србије позива све медије, како оне који објављују и преносе информације тако и оне који су, у складу са појединачним оснивачким актима, под директним утицајем учесника поступка, да се доследно и у пуном обиму придржавају Закона о јавном информисању и медијима, Закона о јавном медијском сервису и Закона о електронским медијима којима је установљена обавеза истинитог, непристрасног, правовременог и потпуног информисања грађана.

Друштво судија подсећа да је чланом 336а став 1 Кривичног законика инкриминисано свако ометање вођења судског поступка, а да су судови самостални и независни у свом раду, те да судске одлуке не могу бити предмет вансудске контроле и да их може преиспитати само надлежан суд у законом прописаном поступку.

Посебно, Друштво судија Србије указује и да, иако их на први мандат бира Народна скупштина, судије нису “жуте” или других боја (чиме се имплицира да су под утицајем одређене политичке странке) већ да своју функцију обављају у складу са законом и Уставом, те је без утицаја која је владајућа већина била на власти у време избора конкретног поступајућег судије, која је иначе изабрана 2019. године.

 

Преузмите текст Саопштења

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En