Назад

Јавни позив Високом савету судства

26.07.2021.


Поводом грађанских окупљања у Београду узрокованих трагичним повређивањем двојице дечака, од којих је малолетни С.Б. подлегао повредама, због чега Друштво судија Србије изражава жаљење и саучешће породици, уважавајући право грађана да буду правовремено, тачно и потпуно обавештени и њихову потребу да разумеју начин функционисања правосуђа, Друштво судија Србије позива Високи савет судства да изда

С А О П Ш Т Е Њ Е

Којим ће објаснити да, у складу са Уставом и законима,

  • судови су самостални и независни у свом раду
  • судске одлуке не могу бити предмет вансудске контроле
  • судску одлуку може преиспитати само надлежни суд, у законом прописаном поступку
  • судија не може бити позван на одговорност за изражено мишљење приликом доношења судске одлуке, осим ако се не ради о кривичном делу кршење закона од стране судије
  • притвор је једна од мера за обезбеђивање присуства окривљеног и несметано вођење кривичног поступка и одређује се када се ови циљеви не могу постићи блажим мерама као што су: забрана напуштања боравишта, јемство, забрана напуштања стана и друге мере
  • затвор је казна која се изриче у законом одређеним случајевима, након окончања кривичног поступка.

Наведене одредбе и њихово поштовање нужне су да би се обезбедило функционисање правне државе и заштита грађанских права и слобода и постоје у сваком демократском друштву.

Будући да правилност судских одлука проверава, путем правних лекова, надлежни суд, у законом прописаном поступку, то је у конкретном случају и учињено, тако што је ванрасправно веће Првог основног суда у Београду, по жалби надлежног јавног тужилаштва, преиначило одлуку судије за претходни поступак о одређивању мере забране напуштање стана и одредило меру притвора.

Стога је излишно у јавности стварати атмосферу којом се врши притисак на суд, као и погрешну слику да се судске одлуке могу доносити и преиспитивати, а одговорност судије утврђивати, другим путем, осим оним прописаним Уставом и законом.

 

Преузмите јавни позив.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En