Назад

Саопштење поводом предлога за доношењем аутентичног тумачења закона

04.07.2021.


Поводом вести, која је као гром из ведра неба одјекнула у петак 2.7.2021. године у правничким круговима да ће Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине 5.7.2021. године разматрати предлоге аутентичног тумачења чак три закона - Закона о облигационим односима, Закона о заштити потрошача и Закона о заштити корисника финансијских услуга, а затим и вести из медија од 4.7.2021. године да ће предлози аутентичних тумачења закона бити повучени

Друштво судија Србије издаје следеће

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

 

Друштво судија Србије поздравља одлуку да се повуку предлози за доношење аутентичних тумачења.

Друштво судија подсећа да се доношењем аутентичних тумачења ремети подела власти - законодавац намеће судовима своје тумачење права и тиме „суди“ он, а не судови.

Уколико пак постоји потреба за уједначавањем судских одлука због различитог тумачења закона, законодавцу стоји на располагању измена закона.

Иако му предлози аутентичних тумачења нису били доступни, Друштво судија закључује да се они, по свој прилици, односе на тзв. банкарске кредите.

Несумњив системски проблем са којим се суочава и Србија, који се односи на више десетина хиљада банкарских спорова, који непрестано „притичу“ у судове упркос доследним судским пресудама, могуће је и треба га решити, али искључиво на системски начин, законима.

Решења о месној надлежности садржана у нацрту Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку представљају неке од одговарајућих корака у решавању тог проблема, јер ће омогућити равномерније оптерећење судова и судску заштиту у догледном року који се неће драстично разликовати зависно од тога да ли су грађани из Београда или других градова. Уз овa, биће потребно још системских решења и измена других закона, које су већ у најави.

Друштво судија указује да судови у овим споровима, нарочито после правног става Врховног касационог суда, примењују „добро успостављену судску праксу“ у смислу одлука Европског суда за људска права. У таквом случају, а нарочито с обзиром на то да није било никаквих проблема у скоро полувековној примени Закона о облигационим односима, не постоји никаква потреба уједначавања судских одлука, па дакле ни доношењу било каквих аутентичних тумачења.

 

Преузмите саопштење.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En