Назад

Саопштење Опште седнице Врховног касационог суда

12.02.2018.


Друштво судија Србије поздравља и подржава Саопштење које је Врховни касациони суд донео на својој Општој седници 8. и 9. фебруара 2018. године у вези са радним текстом амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије.

Саопштење у целини преносимо у наставку:

 

Врховни касациони суд на Општој седници одржаној 8. и 9. фебруара 2018. године размотрио је радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије у делу који се односи на судове и једногласно закључио:

Решења предложена у радном тексту амандмана значајно умањују постојећи ниво гаранција независности судова и судија на штету заштите права грађана Републике Србије и њиховог права на независан и непристрасан суд. Тиме се озбиљно доводи у питање владавина права и начело поделе власти.

Одлучивање о питањима положаја судија, председника судова и судија поротника, укључујући њихов избор и разрешење поверено је Високом савету судства. Предложени састав Високог савета судства, начин избора његових чланова и председника и начин одлучивања, доводе у озбиљну сумњу најпре самосталност и независност тог органа а потом, нужно и могућност да обезбеди уставна јемства независности и самосталности судова и судија. Избором половине чланова Високог савета судства међу којима се бира председник, Народној скупштини би било омогућено да преко својих изабраних представника у овом органу пресудно утиче на доношење свих његових одлука чиме би утицај законодавне власти на судску био већи него што је сада.

На слабљење уставних јемстава судијске независности указује и то да је у амандманима изостављена одредба Устава према којој је сваки утицај на судију у вршењу судијске функције забрањен, а унета одредба према којој министар надлежан за правосуђе може покренути дисциплински поступак и поступак разрешења судија и председника судова, што представља грубо мешање извршне власти у судску.

Предложеним решењем да за судију првостепеног суда може бити изабрано само лице које је окончало обуку у институцији за обуку у правосуђу основаној  законом, дакле Правосудној академији, онемогућава се избор на судијску функцију судијским помоћницима са дугогодишњим радним стажом у судовима као и правницима који су на другим радним местима стекли  завидно знање и значајно искуство, а што представља дискриминацију у приступу судијском позиву.

Увођењем судске праксе као извора права задире се у слободно судијско уверење и омогућава наметање начина пресуђења од стране и по процени несудских органа (сертификационе комисије предвиђене Акционим планом за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа).

Имајући у виду да су наведена предложена решења за измену Устава неприхватљива а да многа друга амамдманска решења треба исправити, прецизирати и допунити, потребно је израдити нови радни текст амандмана, уз уважавање основаних приговора и предлога изнетих током јавне расправе.

Детаљнија анализа радног текста амамдмана од стране Врховног касационог суда доступна је на веб сајту овог суда.  

 

Саопштење преузето са странице Врховног касационог суда

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En