Назад

Коментари Друштва судија на Нацрт уставних амандмана

18.07.2018.


Друштво судија Србије сачинило је на енглеском језику и 30. априла 2018. године послало Венецијанској комисији Коменатре на Нацрт амандмана на Устав Републике Србије.

Превод на српски Коментара Друштва судија можете преузети овде.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En