Коментари Друштва судија на Нацрт уставних амандмана

18.07.2018.Назад

Друштво судија Србије сачинило је на енглеском језику и 30. априла 2018. године послало Венецијанској комисији Коменатре на Нацрт амандмана на Устав Републике Србије.

Превод на српски Коментара Друштва судија можете преузети овде.

Актуелности | Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En