Назад

Реакција на тврдњу Министарства правде о позитивној оцени Венецијанске комисије

25.10.2018.


ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ

реакција на тврдњу

Министарства правде о позитивној оцени Венецијанске комисије

 

Министарство правде је 24. октобра 2018. на својој интернет презентацији објавило да су на 116. Редовном заседању чланови Венецијанске комисије разматрали четврти по реду Нацрт уставних амандмана које је израдило Министарство правде. У саопштењу Министарства се наводи да је Венецијанска комисија закључила да је последња верзија амандмана, која је настала након усаглашавања са коментарима стручне јавности, усклађена са препорукама Венецијанске комисије.

Обавештавамо јавност да су подаци које је Министарство правде изнело нетачни. Венецијанска комисија уопште није одлучивала о усклађености најновије верзије уставних амандмана са њеним препорукама. Нетачност навода изнетих у саопштењу Министарства правде, може се проверити увидом у оригинални документ на који се Министарство правде позива и који се налази на интернет страници ове институције. У документу названом “Меморандум Секретаријата“ се наводи да је Секретаријат Венецијанске комисије, односно њено административно тело, сумарно изнео закључак о усаглашености најновије верзије са раније датим препорукама. О овом закључку Секретаријата, на 116. Редовном заседању чланови Венецијанске комисије нису гласали, нити су доносили било какаву одлуку, како се то нетачно преставља јавности, већ су га само “нотирали”, као што се у преводу званичног документа и наводи.

Такође обавештавамо јавност да је управо Министарство правде било то које је избегло да се обрати за мишљење Венецијанској комисији о усклађености последње верзије уставних амандмана. Министарство се свесно обратило административном телу Комисије, док у домаћој јавности тврди нешто сасвим друго.

Констатујемо да ово није први пут да Министарство правде јавности доставља нетачне или непотпуне информације о овако значајним питањима. Организације потписнице овог саопштења позивају Минстарство правде да тачно и благовремено извештава јавност, како би грађани имали прилике да се благовремено и поптуно упознају са информацијама значајним за будућу промену Устава у области правосуђа.

Позивамо Министарство правде да четврту верзију уставних амандмана заиста упути органу Савета Европе – Венецијанској комисији, а саму Комисију да се огласи поводом нетачних информација изнетих у домаћој јавности.

 

Удружење јавних тужаилца и заменика јавних тужилаца Србије

Друштво судија Србије

Комитет правника за људска права (JУKОМ)

Центар за правосудна истраживања

Београдски центар за људска права

Европски покрет у Србији

Транспарентност Србија

 

Преузмите текст Саопштења.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En