Назад

Струковна и удружења која се залажу за владавину права прекинула учешће у такозваном консултативном процесу за измену Устава

30.10.2017.


Друштво судија Србије, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Центар за правосудна истраживања, Удружење судијских и тужилачких помоћника Србије, Комитет правника за људска права - YUCOM и Београдски центар за људска права су обавестили Министарство правде о прекиду учешћа у такозваним консултацијама у вези са изменама Устава, пре свега због тога што држава до сада није изашла са полазним основама за измену Устава и што процес усмерава на механизме који ће правосуђе учинити још зависнијим од политичке власти, као и због тога што није омогућена ни дебата учесника овог процеса, а ни учешће у њему осталих државних органа, а пре свега правосудних савета и судова и тужилаштава.

 

 

У потпуности посвећена владавини права у Србији, струковна удружења чији је циљ унапређење правосудног система залажу се од свог оснивања за елиминисање сваког неприхватљивог утицаја на правосуђе и за квалитетан правосудни систем, чија је претпоставка независност судства и самосталност јавног тужилаштва, што се првенствено обезбеђује стручним радом професионалаца од интегритета у правосуђу.

Струковна удружења одазвала су се позиву Министарства правде од маја 2017. године у вези са изменама Устава Републике Србије, доставила своје писане предлоге с тим у вези у јуну 2017. године и активно су се укључила у консултације.

Република Србија је преузела обавезе у приступним преговорима са Европском унијом да се, изменама Устава, отклоне политички утицаји на правосуђе. Због тога је Комисија за реформу правосуђа (преко своје радне групе) још 2014. године израдила Анализу уставног оквира за правосуђе, са којом се правосуђе сагласило у новембру 2016. године. Након тога, струковна удружења су очекивала, и у више наврата позивала Министарство правде, да покрене најширу јавну дебату друштва и званичних државних органа о изменама Устава, засновану на већ утврђеним полазним основама за измену Устава, којима би се јачала независност правосуђа.

Међутим, у одсуству полазних основа за измену Устава и очекиване широке јавне дебате, консултативни процес одвија се тако што Министарство правде, на неколико округлих столова, одређеном броју струковних и невладиних удружења пружа могућност да представе, без икакве размене аргумената, своје ставове и то о темама по избору Министарства правде које нити јесу уставна материја, нити јачају независност правосуђа, већ напротив, обезбеђују механизме за јачање политичког утицаја на правосуђе.

Суочени са избегавањем дебате о уставним решењима, а пре свега са скретањем пажње јавности и занемаривањем примарне теме о којој би дебата требало да се води, а то је независност правосуђа, Друштво судија Србије, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Центар за правосудна истраживања, Удружење судијских и тужилачких помоћника Србије, Комитет правника за људска права - YUCOM и Београдски центар за људска права донели су одлуку да прекину са даљим учешћем у оваквом процесу.

Уједно, удружења позивају Министарство правде да благовремено, пре него што нацрт уставних решења упути Венецијанској комисији, учини оно што су сви остали учесници у консултацијама већ урадили – да представи јавности свој предлог измене Устава Републике Србије и омогући свеобухватну и суштинску дебату државних органа и друштва, прибављајући на тај начин неопходан легитимитет уставотворном процесу.

И даље посвећена изналажењу најбољих решења за правосудни систем Републике Србије и сматрајући да се једино истинском расправом, уз међусобно уважавање предлога и мишљења свих који у њој учествују, може доћи до најбољих решења за јачање владавине права у Србији, удружења остају спремна да узму учешће у дебати када Министарство правде јавности представи полазне основе за измену Устава Републике Србије.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En