Назад

Забрињавајућа решења Министарства правде о пријему приправника

01.11.2017.


С А О П Ш Т Е Њ Е

ПОВОДОМ ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА СУДИЈСКИХ И ТУЖИЛАЧКИХ ПРИПРАВНИКА

 

Друштво судија Србије упозорава јавност на последице које могу произаћи из решења предвиђених Правилником о поступку пријема судијских приправника и Правилником о поступку пријема тужилачких приправника (Службени гласник број 92/2017), којима се одлучивање о пријему приправника измешта из судова и јавних тужилаштава и поверава Правосудној академији.

На овај начин се судови и тужилаштава онемогућавају да врше избор правосудног особља за чији рад одговарају и Правосудној академији даје пресудна улога у поступку пријема приправника, односно селекције правосудног особља које ће касније обављати важне, чак и судске и тужилачке послове.

Доношењем наведених подзаконских аката Министарство правде је, супротно законским условима да је приправник лице које је завршило правни факултет и испуњава опште услове за рад у државним органима, успоставило додатни услов за запошљавање у правосуђу (полагање пријемног испита који организује Правосудна академија). Осим тога, прописивањем надлежности директора Правосудне академије да другостепено и коначно одлучује о приговорима у вези са пријемним испитом повређује се и право на правни лек и на правично суђење пред независним и непристрасним трибуналом успостављеним на основу закона. 

Друштво судија Србије придружује се резервама које је истакло Удружење судијских и тужилачких помоћника Србије у вези са законитошћу и уставношћу оваквих подзаконских аката и дели став да наведена решења угрожавају независност судства и самосталност тужилаштва.

Друштво судија Србије позива Високи савет судства да пажљиво размотри ову тему и да се, у складу са својом уставном надлежношћу да буде гарант независности, не само појединачно судија и судова, већ и судске власти, заложи да уређење статуса судског особља буде поверено Савету, што је уосталом и једна од мера предвиђених плановима за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период од 2013. до 2018. године и Поглавље 23. 

 

Преузмите текст Саопштења.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En