Назад

И судије очекују повећање плата

09.11.2017.


С А О П Ш Т Е Њ Е

 

Поводом најаве да ће бити повећане плате корисницима буџетских средстава, Друштво судија Србије се обратило Високом савету судства и, заједно са Удружењем јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, министрима правде и финансија и председнику Владе како би разјаснили да ли се те најаве односе и на плате носилаца правосудних функција.

Два струковна удружења, која окупљају највећи број судија и носилаца јавнотужилачке функције у Србији, подсетили су Владу Републике Србије и министарства правде и финансија да су дужни да се једнако старају о материјалном положају свих буџетских корисника, односно на обавезу да се старају о потребама правосуђа као корисника буџета, подсећајући притом да су и носиоци правосудних функција поднели велики материјални терет умањењем плата и по Закону о умањењу нето прихода лица у јавном сектору од 2013. године, а потом и селективним укидањем већ стечених накнада.

Судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца Републике Србије доношење Закона о буџету за 2018. годину очекују забринути да ће и овог пута бити, као и претходне године, искључени од повећања, односно враћања плата на ниво пре доношења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава од 2014. године и очекују да се њихова удружења заложе код извршне власти за очување њиховог материјалног положаја.

Друштво судија Србије и Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца нагласили су да плата судија и тужилаца није само економска категорија, већ и материјална гаранција судијске независности и тужилачке самосталности. Терет економских недаћа судије и тужиоци су поделили са суграђанима без замерки. Међутим, искључивање судија и тужилаца из најављеног повећања плата представљало би дискриминацију и довело до тога да плата судија и тужилаца буде на нивоу знатно нижем од оног који одговара њиховом знању, искуству и одговорности која се од њих захтева. Недовољни материјални приходи судија и тужилаца, нижи од прихода судија и тужилаца у свим осталим државама у окружењу, доприносе урушавању достојанства судијске и тужилачке функције у Републици Србији.

Будући да су носиоцима правосудних функција, у односу на друге кориснике буџета, плате биле умањене у већим износима и да је учешће плата 2.800 судија и 700 јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, у односу на преко 700.000 корисника буџета у јавном сектору незнатно, у ситуацији када је сада буџет стабилан, не постоји ваљан разлог због ког и плате носилаца правосудних функција не би могле да буду увећане, односно враћене на ниво пре доношења наведеног Закона из 2014. године.

Друштво судија Србије и Удружење јавних тужилаца су изразили очекивање обавештења о томе да ли је повећање плата планирано и за носиоце правосудних функција и, уколико није, из ког разлога.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En