Назад

Консултативно веће о платама судија

22.11.2017.


Консултативно веће европских судија Савета Европе

О ПЛАТАМА СУДИЈА У СРБИЈИ

као једној од гаранција судске независности и непристрасности

С А О П Ш Т Е Њ Е

На предлог генералног секретара Савета Европе, а у оквиру његовог Извештаја о стању демократије, људских права и владавине права као претпоставке сигурности у Европи, Консултативно веће европских судија је 10. новембра 2017. године усвојило годишњи Извештај о судској независности и непристрасности у државама чланицама Савета Европе за 2017. годину.

У оквиру овог извештаја, Консултативно веће европских судија се бавило, између осталог, питањем финансијског аспекта независности и непристрасности носилаца правосудних функција. Извештај наводи да су плате судија у Србији смањене првобитно 25% у периоду од 1.1.2014. до 31.10.2014, а потом 10% у периоду од 1.11.2014. до данас, трећу годину заредом. Узевши у обзир инфлацију, смањење је у стварности још веће, јер је однос плате судије основног суда у првом степену, који чине око 70% свих носилаца правосудне функције, у односу на просечну плату, смањен за више од 1/7, што је у реалној вредности умањење за 1/5. Извештај такође наглашава да судство у Србији ради са мањим бројем судија и запослених у судовима него што је потребно за њихово функционисање и са великим бројем правника волонтера који раде бесплатно.

Друштво судија Србије подсећа да се 8.11.2017. године обратило Високом савету судства, а заједно са Удружењем јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, и председнику Владе Републике Србије и министрима правде и финансија, позивајући их да се старају о правима и потребама правосуђа и да обезбеде заштиту материјалног положаја носилаца правосудних функција без дискриминације у односу на друге запослене у јавном сектору, посебно када се има у виду да припадницима судијске професије, за разлику од других, није дозвољено да остварују зараду другим радним ангажовањем и подсећајући их да плата судија није само економска категорија већ је и материјална гаранција њихове независности и да зато плата судија мора да одговара терету њихове одговорности и достојанству њихове функције. Тада су их удружења судија и тужилаца позивала да обавесте судије и тужиоце да ли се најављено повећање плата буџетских корисника односи и на носиоце правосудних функција и, уколико не, захтевало да известе о разлозима за такво неједнако поступање.

Друштво судија Србије поздравља како саопштењаВисоког саветасудства од 15.11.2017. године и 21.11.2017. године, из којих се види да Високи савет судства предузима мере у правцу заштите материјалне независности судија, тако и активности осталих заинтересованих, те изражава очекивање да ће и представници извршне власти реаговати поводом овог питања.

 

Преузмите текст Саопштења.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En