Назад

Друштво судија поводом саопштења председника Вишег суда у Београду

14.12.2017.


Поводом саопштења председника Вишег суда у Београду о разлозима због којих је судију Александра Трешњева, распоређеног у периоду 2012-2018. године у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду, годишњим распоредом послова за 2018. годину распоредио у Кривично одељења тог суда, Друштво судија Србије издаје следећеС А О П Ш Т Е Њ Е

 

Председник Вишег суда у Београду, Александар Степановић, у складу са својим законским овлашћењима, донео је годишњи распоред послова за 2018. годину којим је судију Александра Трешњева из Посебног одељења за организовани криминал, након истека шестогодишњег мандата за рад у том одељењу, преместио – распоредио у Кривично одељење Вишег суда у Београду.

Тим поводом, председник Вишег суда у Београду, Александар Степановић је издао саопштење у коме је навео да је овакву одлуку донео због тога што судија Александар Трешњев није показао довољан степен стручности и оспособљености за поступање у предметима Посебног одељења за организовани криминал, у коме је радио у периоду од 2012. до 2018. године. Даље је навео да се при томе руководио искључиво објективним мерилима као што су резултати рада судије Трешњева у шестогодишњем мандату, уз навођење неких података из извештаја о његовом раду и раду појединих судија тог одељења.

Друштво судија Србије указује да је председник суда овашћен да одлучује о годишњем распореду судијa и да по закону није у обавези да ту одлуку образлаже, али да је давање таквог образложења свакако у интересу очувања поверења јавности у судску власт.

Међутим, из образложења председника Вишег суда у Београду произлази да је он, приликом доношења годишњег распореда послова у суду, оцењивао стручност и оспособљеност судије Трешњева, односно вредновао његов рад, на шта по закону није овлашћен, као и да је навео непотпуне податке из извештаја о његовом раду.

Једини орган који је надлежан да вреднује рад судија је Високи савет судства (члан 13. алинеја 9 Закона о Високом савету судства), односно стално радно тело Савета – Комисија за вредновање рада судија, по критеријумима и мерилима и у поступку који је прописан законом.

Неовлашћеним и паушалним оцењивањем рада судијe Трешњева, председник Вишег суда у Београду је нарушио углед и достојанство судијске професије и правни поредак Републике Србије.

Из наведених разлога, Друштво судија Србије позива Високи савет судства да, у складу са својим уставним и законским обавезама, реагује и предузме одговарајуће мере како би се заштитио правни поредак, углед и поверење јавности у судство, тако што ће:

-       подсетити председнике судова да нису овлашћени да вреднују рад судија и да је такво поступање незаконито;

-       указати свима, а нарочито председницима судова, да се неовлашћеним изношењем у јавност паушалних оцена о раду појединих судија тешко нарушава углед и поверење јавности у судство као и правни поредак Републике Србије;

-       демантовати податке изнете у јавности који се односе на вредновање рада судије Трешњева уколико његов рад од стране надлежног тела није вреднован или је вреднован супротно наводима из објављеног саопштења. 

 

Преузмите текст Саопштења.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En