Назад

Саопштење поводом изјаве Верана Матића

02.07.2018.


Поводом изјаве Верана Матића од 29.06.2018. године објављене на порталима Цензоловка и Инсајдер, о томе да: „... Судско веће ... или не жели да води овај поступак или је приморано да донесе унапред зацртану ослобађајућу одлуку“, „доноси незамисливу одлуку да на кућни притвор пусти оптужене...“ Друштво судија Србије издаје

С А О П Ш Т Е Њ Е

Оваквом изјавом, која је дата у току судског поступка који није правноснажно окончан, повређује се претпоставка невиности која је гарантована Уставом, законима и међународним конвенцијама, са једне стране и противправно утиче на суд, супротно Закону о уређењу судова да је: „забрањено (је) коришћење јавног положаја, средстава јавног обавештавања и било које јавно иступање којим се непримерено утиче на ток и исход судског поступка“ (члан 6), са друге стране.

Дужност суда да поступак спроведе са што мање одуговлачења, не значи и дужност одређивања притвора, јер притвор није казна и, будући да задире у слободу гарантовану свакоме, изриче се само изузетно, ради обезбеђења присуства окривљеног у поступку.

Друштво судија Србије позива Високи савет судства да реагује у вези са оваквим понашањем, као и новинаре да јавност извештавају у складу са Уставом, законима и општеприхваћеним међународним правним стандардима, тако да буду задовољене и слобода медија, као и претпоставка невиности и независност судства.

 

Преузмите текст Саопштења.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En