Назад

Саопштење о потреби за радном групом и расправом о промени Устава

20.09.2018.


Поздрављајући организацију округлог стола од 18. септембра 2018. године на коме је Министарство правде представило Нацрт амандмана на Устав Републике Србије, уз учешће председника највиших институција Републике Србије, међу којима  председнице Владе, председника Врховног касационог суда, председнице Уставног суда, министарке правде, Републичког јавног тужиоца, представника струковних и невладиних удружења, као и амбасадора и представника  више страних држава, ОЕБС и Европске уније, а

нарочито поздрављајући излагање Драгомира Милојевића, председника Врховног касационог суда,

Друштво судија Србије издаје

С А О П Ш Т Е Њ Е

 

Дискусија о новој, трећој по реду, верзији уставних амандмана показала је:

  • да решења за правосуђе још увек не обезбеђују смањење политизације правосуђа и јачање независности судства и самосталности јавног тужилаштва, без чега се не може постићи ни одговорност и ефикасност правосуђа
  • да бројна значајна решења још увек нису успостављена на начин да истовремено одговарају правној традицији и могућностима Србије, са једне стране и европским правним тековинама (стандардима) на што вишем нивоу, са друге стране – реч је, између осталих, о решењима којима се уређује однос законодавне, извршне и судске власти, неопходним гаранцијама за независност судства (између осталих, гаранције непреместивости и материјалне гаранције, како за судски систем у целини у виду судског буџета, тако и за судије појединачно у виду плата које одговарају достојанству положаја и тежини дужности и њима приближних пензија), начину избора и разлозима за разрешење судија, а нарочито решењима у погледу Високог савета судства (задатак, састав, избор, надлежност, функционисање, престанак мандата чланова)
  • да је неопходно укључити еминентне професоре уставног права у процес промене Устава Републике Србије.

Друштво судија позива Владу, а када јој текст уставних амандмана буде достављен, и Народну скупштину да искористе правне могућности које постоје и у Уставу и у Пословнику Народне скупштине и да:

  • формирају радне групе у које би били укључени и еминентни професори уставног права, представници највиших правосудних институција и аутентичних удружења која се залажу за владавину права, и да након што те радне групе заврше свој рад,
  • организују широку и интезивну јавну расправу, а после ње
  • усаглашен радни текст амандмана пошаљу на експертизу Венецијанској комисији Савета Европе.

 

Преузмите текст саопштења.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En