Назад

Саопштење Друштва судија Србије поводом Одлуке о проглашењу ванредног стања

18.03.2020.


Поводом Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије од 15.03.2020. године (Службени гласник РС, бр. 29/2020 од 15.03.2020. године) коју су донели председник Републике Србије (02 број 2 – 1186/2020), председник Народне Скупштине (820-447/20) и председник Владе (85-00-2/2020-1) на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије због проглашене пандемије вируса КОВИД-19 од стране Светске здравствене организације, Уредбе о мерама за време ванредног стања и Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања (обе Службени гласник РС, бр. 31/20 од 16. марта 2020. године, као и Препоруке министра правде за рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020. године бр. 112-01-557/2020-05 од 17. марта 2020. године, Друштво судија Србије,

Придружујући се саопштењима Адвокатске коморе Србије, Адвокатске коморе Војводине и Алумни клуба, сва од 18. марта 2020. године, Друштво судија Србије,

Подсећајући да је судска власт једна од три равноправне гране државне власти и да њен представник треба да буде присутан у свим кризним штабовима ради свеобухватнијег сагледавања друштвених процеса који могу утицати на ширење вируса и бржег и одговарајућег реаговања на промене околности, Друштво судија Србије

П О З И В А

 

Председника Републике Србије, председника Владе Републике Србије и председника Народне Скупштине Републике Србије да размотре могућност доношења уредбе у смислу члана 200. Устава РС којом би за време ванредног стања био прописан општи застој застаревања потраживања и прекид преклузивних рокова.

Високи савет судства и председника Врховног касационог суда да:

  • одреде јасне, конкретне и усклађене превентивне мере од ширења вируса КОВИД 19 у раду судова, почев од одговарајуће заштите запослених у судовима,
  • одреде дежурства само у притворским предметима, као и у оним у којима је грађанима непосредно угрожено здравље или егзистенција, као и у оним предметима у којима дежурни судија процени да су хитни, јер је неопходно градирати по приоритету иначе превелики број предмета који су хитни по закону или по природи ствари, па би поступање по свима њима захтевало боравак великог броја судија и запослених у судовима, као и оних који би због тога требало да дођу у судове.

 

Саопштење преузмите овде.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En