Назад

Саопштење Друштва судија Србије поводом хигијенске заштите на раду у судовима

20.03.2020.


У вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије од 15.03.2020. године (Службени гласник РС, бр. 29/2020 од 15.03.2020. године) коју су донели председник Републике Србије (02 број 2 – 1186/2020), председник Народне скупштине (820-447/20) и председник Владе (85-00-2/2020-1), Уредбом о мерама за време ванредног стања и Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања (обе Службени гласник РС, бр. 31/20 од 16. марта 2020. године),

Подсећајући да је одредбом члана 4. Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања прописано да је: послодавац дужан да у циљу осигурања заштите и здравља запослених, радно ангажованих и странака обезбеди све опште, посебне и ванредне мере које се односе на хигијенску сигурност објеката и лица у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести,

 

Имајући у виду да су судови поднели још у уторак, 17. марта 2020. године захтеве за обезбеђење одговарајућих средстава заштите и хигијенских средстава која им до данас нису достављена,

Да су исцрпљене могућности појединих председника судова који су средства заштите и хигијене набављали за запослене у својој режији, те да стога

Судовима и дежурним запосленима у правосуђу нису обезбеђена потребна средства заштите и хигијенска средства на дежурствима која се одвијају 24 сата дневно, током којих се суду приводе особе које се не придржавају појединих проглашених мера у циљу заштите становништва од ширења пандемије вируса COVID-19, чиме се ствара ризик и за дежурне запослене и за грађане уопште од инфекције,

Друштво судија Србије

П О З И В А

Министарство правде и Високи савет судства

да хитно обезбеде сва неопходна средства заштите и хигијенска средства и предузму све опште, посебне и ванредне мере које се односе на хигијенску сигурност судова, запослених у њима, као и лица која у суд приступају, а тиме и грађана Србије.

 

Саопштење преузмите овде.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En