Назад

Округли столови Друштва судија Србије

25.09.2017.


Друштво судија Србије је у петак 22. септембра 2017. године одржало округли сто у Основном суду у Ужицу под називом Независност судства – допринос судија независности и ефикасности, уз подршку Фондације за отворено друштво. Овом приликом, окупљене судије су имале прилику да дискутују о сопственој независности, како у контексту суђења и обављања своје функције, тако и у ширем контексту друштвене улоге судија, кроз призму њихове независности. Дебата је обухватила и бројне аспекте независности судија, попут услова рада и неједнаке оптерећености предметима, (не)уједначене примене права, материјалног положаја судија и других. Питање независности је нарочито актуелно у периоду одржавања јавне расправе о изменама Устава у облати правосуђа, коју Друштво судија са пажњом прати и у којој активно учествује.

У наредном периоду, Друштво судија Србије, са својим партнерима, планира да организује низ округлих столова са циљем да судије међу собом, али и сви заинтересовани јавни тужиоци, представници професуре, струковних удружења и организација цивилног друштва и медија дискутују о важним темама у српском правосуђу, о независности судства и најављеним уставним променама. Ови округли столови ће бити одржани у следећим градовима и у следећим терминима:

13. октобар – Лесковац
20. октобар – Смедерево
3. новембар – Ниш
10. новембар – Зајечар
17. новембар – Нови Пазар
24. новембар – Крагујевац
1. децембар – Шабац
8. децембар – Нови Сад
Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En