Назад

Друштво судија Србије поводом реакција политичара и медија

02.10.2017.


Поводом недавних противправних реакција политичара и медија на поједине одлуке судова, Друштво судија Србије позвало је дописом Високи савет судства да, у складу са својом уставном дужношћу, реагује поводом оваквог угрожавања независности судија.

У допису, између осталог, наведено је и да су недавне одлуке Апелационог суда у Београду којима су делимично потврђене а делимично укинуте кривичне пресуде Вишег суда у Београду и том суду наложено да поступак спроведе без процесних недостатака и у складу са законом, покренуле лавину ниподаштавања, увреда и претњи судијама од стране поједних политичара и медија, па се чак најављују и хапшења судија, као и предузимање одређених мера у предстојећој реформи правосуђа против таквог, наводно неприхватљивог, поступања судова. 

Да се оваква кампања дешава истовремено са тзв. консултацијама Министарства правде са струковним удружењима и грађанским друштвом у којој поједини учесници, а за разлику од сагласних предлога струковних удружења судија и тужилаца и целокупног грађанског друштва, предлажу решења за измену Устава у делу који уређује правосуђе која би могла да угрозе правни поредак Републике Србије и остваривање права грађана на суђење пред независним и непристрасним судом у правичном поступку.

У допису је наведено и да се Друштво судија Србије одувек залагало, па то чини и сада, да свако, а првенствено судије и судови, поштује правни поредак наше државе, па тако и сада позива све државне органе и функционере да законито, доследно и савесно обављају своје дужности, руковођени тиме да су пред законом сви једнаки, да недодирљивих не сме бити, али и да су сви невини док се кривица не докаже.

Такође, Друштво судија са великом забринутошћу констатовало је да овакво поступање државних функционера и медија, које се понавља са сваком судском одлуком која не одговара исходу какав је претходно противправно најављиван у медијим, представљају нескривену противправну поруку судијама како да суде, не само у конкретним, већ и у свим осталим предметима за које је јавност заинтересована и о којима су политика и медији дали „свој суд“ унапред, пре и током судских поступака. То даље циљано подстиче неповерење грађана у судство, са једне стране, као и ситуацију у којој се судије осећају све мање сигурним и све више застрашеним да професионално, непристрасно и савесно одлучују.

Због тога Друштво судија Србије позвало је Високи савет судства да, у складу са својом уставном дужношћу, реагује поводом оваквог угрожавања независности судија.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En