Назад

Синдикат правосуђа о платама судија и тужилаца

17.11.2017.


Поводом обраћања Друштва судија Србије и Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије Високом савету судства и извршној власти у вези са платама носилаца правосудних функција, као и Саопштења Високог савета судства, Синдикат правосуђа је пружио подршку у виду Саопштења које преносимо у наставку у целости:

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

 

          Синдикат правосуђа Србије пружа пуну подршку носиоцима правосудних органа у захтеву за равноправан третман са осталим буџетским корисницима, односно подржава њихов захтев за повећање зарада. Захтев је у потпуности оправдан јер носиоци правосудних функција нису добили повишицу од 2014. године, а количина посла се стално увећава и злоставља све у правосуђу. Носиоци правосудних функција и сви запослени у правосуђу сваки динар своје плате оправдавају својим радом и нису привилеговани на било који начин. Напротив, они су дискриминисани.
 
           У прилог томе, говоре следеће чињенице. Наиме, укупан број предмета у раду 2014. године био је 4.642.602 да би се 2016. године увећао на 4.997.846 . У претходне три године примљено је нових укупно 6.000.612 предмета а решено 6.834.465 предмета што произлази из извештаја Врховног касационог суда о раду судова. Без обзира на то што је већи број решених од броја примљених предмета, остало је нерешених 2.043.925 предмета. Подсећам да је 2010. године остало нерешених безмало милион предмета. Поред претходно наведених судских предмета, током претходне три године обрађивани су и тужилачки предмети. Године 2013, тужилаштва су у раду имала 367.993 предмета, 2015. године - 484.508 предмета а 2016. године - 513.667 предмета. За овај импозантан број решених предмета заслужно је 3.500 носилаца правосудних функција и 12.000 административног особља.
 
           Из претходно наведеног, очигледно је да је рад правосуђа мерљив и да су резултати рада видљиви за оне који желе да их виде. На све ово Влада Србије прави се кратковида и изузима носиоце правосудних функција од повишице. Оправдање за изузимање судија и тужилаца од повећања Влада Србије нема јер је почетком године, у јеку штедње, донела закључак 05 број 121-1654/2017 од 03.03.2017 којим се члановима управних и надзорних одбора исплаћује нето накнада у висини просечне зараде по запосленом која је исплаћена у Републици, а председницима тих одбора иста накнада увећана за 20%. Преведено, члан управног или надзорног одбора, као и председници тих одбора, за састајање једном у два или три месеца, прими накнаду у висини од 47.000 до 60.000 динара. Плата судије и тужиоца основног суда, односно тужилаштва, који раде сваки дан, износи 89.505 динара.
 
          Синдикат правосуђа Србије сматра да сваки рад треба да се плати. С тим у вези а имајући све претходно наведено у виду, захтевамо од Владе Србије да преиспита оправданост закључка о накнади, односно висину накнаде члановима управних и надзорних одбора, како би се извршила праведнија расподела народних пара.
 
 
Председница
Слађанка Милошевић
Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En