Назад

Отворено писмо Друштва судија Министарству правде

05.02.2019.


Поводом објављивања првог Нацрта ревидираног Акционог плана за поглавље 23 и позива заинтересованима да се упознају са текстом Нацрта и дају своје коментаре уз обавештење да се при формулисању текста имало у виду да:
  • измене на прави начин рефлектују прелазна мерила,
  • уважавају оцене испуњености активности које је дао Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23,
  • уважавају достављене предлоге од стране одговарајућих субјеката наведених у Акционом плану за Поглавље 23,
  • уважавају уочене тешкоће у реализацији и праћењу спровођења реализације активности.

Друштво судија Србије, сагласно са писмом Радне групе Националног конвента за Поглавље 23 и Међусекторске групе за слободу изражавања и медија упућеним 1. фебруара 2019. године Министарству правде, због значаја теме и само упућује

   
 ОТВОРЕНО ПИСМО МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ
   
 
Истичући следеће:
 
  • Важећи Акциони план за Поглавље 23 усвојен је на седници Владе Републике Србије 27.4.2016. године и обухвата активности за које су предвиђени рокови и у 3. и 4. квараталу 2019. као и у 2020. години (рецимо активности 1.1.1.8, 1.3.4.3, 3.6.2.16, 3.8.2.42. и 3.8.2.43) што значи да је усвојен за период од 2016. до 2021. године, због чега остаје нејасно зашто се изради новог приступа у актуелном тренутку, тј. на почетку 2019. године.
  • Акциони план за Поглавље 23 представља један од најважнијих стратешких докумената који се тичу приступања Републике Србије Европској унији који је, по природи ствари и обиман, због чега је потребно обезбедити довољно времена за анализу, стручне коментаре и јавну расправу о његовом нацрту, тако да је рок остављен за подношење писаних предлога (15 дана) нереално кратак и не омогућава озбиљну анализу, па се стиче утисак да се овим позивом само испуњава форма.
  • Почетак поступка измене Акционог плана за Поглавље 23 је нетранспарентан јер:
а) су објављена три документа уместо јединственог документа који би садржао прегледан предлог измена (у документима која се односе на делове о правосуђу, борби против корупције и основним правима јасно се уочава да су у појединим деловима измене уношене у сам текст, а у појединим кроз опцију track changes, што отежава да се уоче измене у битним активностима);
б) не пружа информацију ко је урадио анализу и оцену испуњености активности (што је посао за стручњаке) тј. ко чини Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23, нити на основу чега, јер недостаје анализа ефеката важећег Акционог плана;
в) који субјекти су доставили нове предлоге, о кавим се предлозима ради и где су они објављени;
г) ко су аутори првог Нацрта ревидираног Акционог плана за Поглавље 23.
 
Дакле, Друштво судија сматра да је неопходно да процес ревизије Акционог плана за Поглавље 23 буде транспарентан, да укључи све релевантне актере, да садржи унапред познату и на закону засновану процедуру, да има реалне рокове и да омогући суштинску јавну расправу кроз размену и уважавање аргумената, и све то у циљу да се искристалишу најбоља решења за стратешки документ од највеће важности.
  
Стога Друштво судија Србије предлаже да се рок за давање коментара, односно подношење писаних предлога (8.2.2019. године) примерено продужи, а да округли сто заказан за 6.2.2019. године буде ограничен на анализу ефеката досадашњег Акционог плана, на презентацију Нацрта ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, као и на одговоре на напред изнета питања, што би процес учинило транспарентнијим. Тек након примереног продужетка рока и пријема коментара сврсисходно је да буде организована суштинска јавна дебата о овом изузетно важном документу.
  
Друштво судија Србије, као струковно удружење посвећено владавини права и независности правосуђа, изражава спремност да учествује у процесу ревизије Акционог плана за Поглавље 23 уз уважавање демократских начела јавне расправе и тиме да свој допринос у изради кровног документа који се односи како на правосуђе, тако и на борбу против корупције и основна права грађана.
 
 
Отворено писмо преузмите овде.
Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En