Коментари Друштва судија Србије на Први нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23

22.02.2019.Назад

У складу са позивом за достављање коментара и сугестија на Први нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, Друштво судија Србије је доставило своје Kоментаре Министарству правде, зaједно са Мишљењем Бироа Консултативног већа европских судија од децембра 2018. године.
  
Актуелности | Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En