Назад

Редовна годишња Скупштина Друштва судија Србије, 28. септембар 2019. године у 12 часова

30.07.2019.


Београд, 30. јул 2019. године

На основу члана 29. став 2 Статута Друштва судија Србије, доносим одлуку о сазивању редовне

Скупштине Друштва судија Србије

у суботу, 28. септембра 2019. године у 12 часова

и предлажем следећи Дневни ред:

  1. Претходни поступак (избор радних тела, утврђивање услова за рад Скупштине, усвајање дневног реда)
  2. Избор председника и заменика председника Друштва судија Србије
  3. Извештаји о раду органа Друштва судија Србије
  4. Усвајање оквирног плана активности Друштва судија Србије
  5. Разно

Уједно Вас обавештавам о следећем:

    1) Дан пре Скупштине Друштва судија, у петак 27. септембра 2019. године, биће одржана конференција Материјалне гаранције независности судства – судски буџет, плате и пензије судија на којој могу да учествују сви заинтересовани чланови Друштва судија. Имајући у виду да је више пута одлагано преношење судског буџета са Министарства правде на Високи савет судства, да су плате судија у Србији међу најнижима у Европи, и с обзиром на предстојеће промене Устава, Друштво судија сматра да је време да се и питању материјалних гаранција независности, и то како системских (судски буџет), тако и персоналних (плате и пензије судија), посвети пажња и да се оно додатно осветли.

    2) На седници одржаној 19. јула 2019. године Управни одбор Друштва судија Србије донео је одлуку да предложи:

  • Снежану Бјелогрлић, досадашњег председника Управног одбора, за председника Друштва судија Србије и
  • Ренату Павешковић, члана Управног одбора, за заменика председника Друштва судија Србије (у прилогу овог дописа су њихове биографије).

Обе кандидаткиње су дугогодишње судије, председнице судова у Ивањици и Великој Плани. Чланови су Друштва судија Србије и Управног одбора Друштва судија у другом мандату и у раду нашег струковног удружења ангажовале су се, лично и као председнице одељења у Ужицу и у Смедереву, са ентузијазмом, принципијелно, доследно и без узмицања.

    3) Како је Статутом Друштва судија Србије прописано да председника и заменика преседника Друштва бира Скупштина Друштва на предлог Управног одбора, Одељења Друштва или најмање 50 чланова Друштва (члан 34. став 5), отворена је могућност за достављање и других кандидатура за председника и заменика председника Друштва судија. Кандидатуре треба доставити канцеларији Друштва судија Србије најкасније до уторка, 24. септембра 2019. године, уз образложени предлог и биографије кандидата.

     4) Овај допис, као и обавештење на интернет страници Друштва судија, служиће члановима Друштва судија Србије као позив за Скупштину.

    5) Уколико нисте у могућности да Скупштини присуствујете лично, потребно је да попуните пуномоћје, које не захтева оверу, којим овлашћујете одређеног члана Друштва судија за представљање на Скупштини и за гласање и доставите га канцеларији Друштва судија поштом или га предате на дан одржавања Скупштине. Пуномоћје је приложено уз овај допис, а доступно је и на електронској страници: www.sudije.rs.

   6) Друштво судија Србије позива све своје чланове да 27. и 28. септембар 2019. године, датуме одржавања конференције и Скупштине, сачувају слободне за учешће на Конференцији Материјалне гаранције независности судства – судски буџет, плате и пензије судија и Скупштини Друштва судија Србије.

О месту и сатници одржавања конференције и Скупштине, сви чланови ће бити правовремено обавештени путем мејлинг листа и веб сајта Друштва судија Србије.

преузмите Одлуку о сазивању Скупштине

преузмите Пуномоћје

преузмите биографију Снежане Бјелогрлић

преузмите биографију Ренате Павешковић

 

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En