Назад

Научни скуп: "Уставна жалба у Републици Србији – домети и ограничења“

26.11.2019.


Поводом 70-годишњице доношења немачког Устава Фондација Центар за јавно право, у сарадњи са Друштвом судија Србије позивају Вас на научни скуп

 

Уставна жалба у Републици Србији – домети и ограничења

Београд, 29. новембра 2019. године
зграда Савеза самосталних синдиката - Камена сала (II спрат), Трг Николе Пашића 5 
са почетком у 10 часова

 

Тема је изабрана на основу чињенице да је уставна жалба релативно нов институт у Републици Србији, успостављен Уставом од 2006. године. Екстензивно постављена могућност за подношење уставне жалбе отворила је питање односа између Уставног суда и редовних судова. Уставном суду је остављена могућност да поништи правоснажну судску одлуку, а Устав је изричито предвидео да судске одлуке не могу бити предмет вансудске контроле, као и да судску одлуку може преиспитивати само надлежни суд, у законом прописаном поступку. Ова неконзистентност уставних решења изазива тензију између Уставног суда и Врховног касационог суда, која ствара ризик од појаве „пинг-понг“ праксе према којој судови изнова доносе одлуку која је истоветна ранијој одлуци, а предмет кружи између Уставног и редовног суда. Поред тог основног проблема, низ је других отворених питања везаних за поступање Уставног суда по уставним жалбама.

На скупу ће се егзактно идентификовати проблеми. Из дискусије ће се извести препоруке као општи ставови правне науке и судске праксе. Анализе и ставови са скупа би у погледу правне природе уставне жалбе и надлежности Уставног суда требало да послуже као оријентир за судове, Народну скупштину, као и за правну науку и могу се преузети на линку ФЦЈП: http://www.fcjp.ba/index.php/projekti.

Уз све то ће бити представљено и аналогно правно средство из немачког уставног система, наиме Verfassungsbeschwerde (уставна тужба/жалба) и размотриће се могући значај овог правног средства за описане проблеме у српском систему. За учеснике ће бити осигуран актуелни превод актуелног текста њемачког Устава у издању Фонадције Центар за јавно право (Сарајево 2019).

Реферати за скуп се могу преузети на линку: http://www.fcjp.ba/index.php/projekti.

 

"Уставна жалба у Републици Србији – домети и ограничења“

 

П Р О Г Р А М

 

09:45 – 10:00           Пријава учесника

10:00 – 10:20           Отварање скупа: проф. др. Един Шарчевић, председник Фондације Центар за јавно право, поздравна реч представника амбасаде Савезне Републике Немачке у Републици Србији, поздравна реч Снежана Бјелогрлић, председник Друштва судија Србије.

 

Први панел:

10:20 – 10:30           Дарко Симовић (Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду), Институционална физиономија уставне жалбе у Републици Србији у светлости упоредноправних решења

10:30 – 10:40           Милош Станић (Институт за упоредно право, Београд), Уставна жалба у Немачкој као узор уставне жалбе у Србији - извор проблема, али и решења

10:40 – 10:50           Владан Петров (Правни факултет Универзитета у Београду), Маја Прелић (Министарство правде Републике Србије), Однос Уставног суда и судова у светлости уставног надзора над судским одлукама – анализа праксе Уставног суда Србије

10:50 – 11:00           Марија Драшкић (Правни факултет Универзитета у Београду), Уставна жалба у Србији: простор за тензије између Уставног суда и Врховног (касационог) суда

11:00 – 11:10           Катарина Манојловић (Врховни касациони суд), Однос Врховног касационог суда и Уставног суда - конфликт који и даље траје

11:10 – 11:20           Ирена Пејић (Правни факултет Универзитета у Нишу), Уставни суд о „контроли разумевања” уставом гарантованих права у судским одлукама

11:20 – 11:40           Питања и коментари

11:40 – 12:00           Пауза за кафу

 

Други панел:

12:00 – 12:10           Боса Ненадић (председница Уставног суда Републике Србије 2007-2010), Заинтересовано лице у поступку по уставној жалби пред Уставним судом

12:10 – 12:20           Тамaш Корхец (Уставни суд Републике Србије), Уставна жалба – одбацивање или мериторно одлучивање – недефинисана граница са неколико међаша

12:20 – 12:30           Радомир Зекавица (Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду), Анализа инстанционог карактера одлука Уставног суда Републике Србије у поступку по уставној жалби

12:30 – 12:40           Тијана Шурлан (Уставни суд Републике Србије), Примена међународног права у поступцима по уставној жалби Уставног суда Републике Србије

12:40 – 12:50           Маја Настић (Правни факултет Универзитета у Нишу), Утицај јурисдикције Европског суда за људска права на одлучивање Уставног суда Србије у поступку по уставној жалби

12:50 – 13:00           Наташа Плавшић (Уставни суд Републике Србије), Примена праксе Европског суда за људска права од стране Уставног суда у поступцима по уставним жалбама

13:00 – 13:45           Дискусија

13:45 – 14:00           Закључење скупа

 

14.00                        Коктел за учеснике

 

Преузмите дневни ред скупа.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En