Назад

Покретање поступка за измену и допуну Посебног колективног уговора за судије и тужиоце

04.12.2019.


Синдикат правосуђа је, на предлог Друштва судија Србије и Удружења тужилаца Србије од 3.12.2019. године да се, у односу на судије и тужиоце, допуни Посебни колективни уговор за државне органе, истог дана иницирао код надлежног министарства поступак измене и допуне Посебног колективног уговора за државне органе ("Службени лист РС", бр. 38 од 31.05.2019. године).


Супротно одредбама Устава (члан 21), Закона о раду (чл. 18. до 20) и Закона о забрани дискриминације, судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца (односно сва изабрана, именована и постављена лица) дискриминисани су у односу на запослене, јер се на њих не примењују одредбе Посебног колективног уговора за државне органе, које су за запослене повољније од законских у случајевима исплате накнаде плате у време коришћења годишњег одмора, накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор, накнаде плате за време привремене спречености за рад због малигног обољења, накнаде трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора.
 
Предлог Друштва судија и Удружења тужилаца за измену Посебног колективног уговора преузмите овде.
Иницијативу Синдиката за измену и допуну Посебног колективног уговора преузмите овде.
Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En