Назад

Позив Друштва судија Србије Високом савету судства

06.05.2020.


Поводом најаве укидања ванредног стања,

Имајући у виду да укидање ванредног стања подразумева да се људска и мањинска права поново остварују у пуном обиму, што захтева уобичајено функционисање судова у условима даљег трајања пандемије вируса
COVID-19 и обезбеђење услова за безбедно функционисања правосуђа у складу са одредбама Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и Закона о заштити становништва од заразних болести,

 

Како би грађани имали једнак приступ суду и могућност да остваре право на једнаку заштиту својих права и слобода,

Друштво судија Србије упућује

П О З И В

 

ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА да, у складу са својом надлежношћу, за наредни период током трајања пандемије вирусa COVID-19, имајући у виду потребу за општим мерама у циљу превенције, спречавања ширења и смањења болести COVID-19:

 • формира радно тело које би координирало са надлежним епидемиолошким службама и било благовремено и ваљано обавештавано о мерама које су неопходне и нужне за безбедан рад судова,
 • предложи мере и дā мишљење о поступању судова, у складу са чланом 13. став 1. алинеје 18, 20. и 21. Закона о Високом савету судства, утврди опште смернице за унутрашње уређење судова, у складу са чланом 70. став 3. Закона о уређењу судова, и достави их председницима судова, имајући у виду величине судских просторија, неопходан број судског особља и странака које су обавезне да приступе у конкретан суд, број запослених, странака, сведока и других лица која приступају у суд, те неопходност одржавања мера физичке дистанце, што подразумева уређење:
  • начина доласка на рад и одласка са рада запослених
  • уласка у судску зграду запослених и грађана
  • боравка у судској згради запослених и грађана
  • начина обезбеђења присуства лица која су у категорији старијих лица или припадају категорији рањивих лица
  • техничких услова одржавања суђења у првостепеном поступку
  • техничких услова одржавања седница већа и расправа односно претреса у другостепеном поступку,
 • позове Министарство правде да обезбеди смештајне услове, опрему и обезбеђење судова у актуелној ситуацији у складу са чланом 70. став 4. Закона о уређењу судова, а нарочито да
 • затражи додатна буџетска средства за текуће расходе судова ради набавке здравствене заштитне опреме – маски, рукавица, визира и слично, дезинфицијенаса, и редовно дезинфиковање судских просторија.

О околностима начина рада судова у условима постојања епидемије/пандемије, а након укидања ванредног стања, потребно је да Високи савет судства обавести ширу јавност обраћањем путем медија, указујући и на чињеницу да ће постојеће околности извесно успорити рад целокупног правосуђа.

 

Преузмите текст Позива.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En