Назад

Отворено писмо Друштва судија Србије Високом савету судства

07.07.2020.


Друштво судија Србије примило је к знању закључак Високог савета судства донет у циљу заштите здравља грађана који долазе у судове, запослених у правосуђу и носилаца правосудних функција у условима епидемије заразне болести COVID-19.

 

У зградама судова дневно борави знатан број запослених, понекад, зависно од суда до суда, и више десетина па и стотина, а поред тога, кроз судске зграде дневно пролази велики број грађана, па се судске зграде не разликују од других објеката од јавног значаја за које надлежни органи локалних самоуправа доносе конкретне противепидемијске мере, у складу са начелом примарне улоге локалних заједница уређено чланом 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама.

Истовремено, истим законом прописано је да се управљање ризиком од катастрофа заснива на међусобној координацији и усклађеним процедурама и плановима деловања свих институција и субјеката и врши се уз међусекторску сарадњу и партнерство (члан 4. став 2).

Међутим, поред обавезивања председника судова чије је седиште у локалној самоуправи у којој је надлежни орган прогласио ванредну ситуацију због ширења епидемије заразне болести COVID-19, Високи савет судства би требало да конкретно укаже председницима свих судова, сходно члану 8. Закона о заштити становништва од заразних болести, да без одлагања организују рад судова како у складу са одлуком о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести у тој локалној самоуправи, тако и у складу са одлукама надлежних републичких органа и надлежних органа локалне самоуправе на чијем подручју се налазе објекти судова, све у циљу превентивног деловања ради сузбијања ширења епидемије.

У том смислу нарочито треба имати у виду да је у већини судова у земљи, у највећем броју судница и канцеларија, држање физичке дистанце од 2 метра, чак само између запослених, физички неизводљиво (због мале површине просторија у којима се посао обавља, као и судница у којима, осим запослених, редовно присуствују и странке у поступку, њихови заступници, судски вештаци, тумачи и публика). Такође, у летњем периоду рад без употребе централних клима уређаја (за које је научно доказано да шире вирусе) у тим истим просторијама био неизводљив. Друштво судија поново подсећа да је послодавац тај који је дужан да запосленом обезбеди сигурност на раду, те је стога послодавац, а не запослени, дужан да запосленом обезбеди маске, дезинфекциона и друга средства што захтева издатак од најмање 2.300 динара само за заштитне маске, јер би се у супротном запосленом ефективно умањивала зарада за тај износ.

Стога, Друштво судија Србије поново апелује и подсећа на неопходност и сврсисходност да Високи савет судства:

  • Захтева да члан кризног штаба Републике и локалних самоуправа буде и судија-представник Високог савета судства, чија би дужност била да приликом одлучивања о мерама заштите, у циљу њихове изводљивости и ефикасности, указује на специфичности функционисања конкретних судова и законске процедуре
  • Предузме све потребне мере (комуникација са Министарством правде, председницима судова и слично) како би се оним запосленима који долазе на рад обезбедиле заштитне маске, дезинфекциона средства и по потреби и друга заштитна опрему у оквиру рада у згради суда
  • Препоручи председницима свих судова да рад у суду, уз очекивање остварења резултата приближно уобичајених као и када нема пандемије, организују на тај начин што би сви запослени и судије чије стално присуство на радном месту није неопходно (судијски приправници, судијски помоћници, судије које немају заказана рочишта или одлучују о правним лековима) радили од куће, и у судску зграду долазили по потреби недељно ради заказивања и одржавања неопходних рочишта, експедовања одлука, задуживања новим предметима, решавања поште и обављања других административних послова који не трпе одлагање.

Друштво судија Србије нарочито указује на потребу да Високи савет судства убудуће редовно прати функционисање сваког суда појединачно, реагује правовремено и свеобухватно у овој кризној ситуацији, уз појачану контролу примене прописаних мера у циљу заштите здравља грађана и запослених у правосуђу.

 

Отворено писмо преузмите овде.

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En