Saopštenje upravnog odbora Društva sudija Srbije

19.06.2004.Назад

Povodom natpisa u pojedinim medijima o smenama na najodgovornijim funkcijama u sudovima i eventualnim budućim kadrovskim rešenjima Upravni odbor Društva sudija Srbije smatra da oni ne doprinose naporima za uspostavljanje nezavisnog i samostalnog sudstva pošto podgrevaju uverenje da sa promenom političke vlasti slede i kadrovske promene u sudstvu.U skladu sa ciljevima Društva sudija Srbije za dosledno poštovanje principa podele vlasti i uspostavljanje vladavine prava, Upravni odbor Društva sudija Srbije insistira da se rasprava o eventualnoj odgovornosti i postojanju uslova za smenu nosilaca pravosudnih funkcija odvija na zakonom propisani način u okviru institucija sistema. Time će se izbeći stvaranje utiska o uslovljenosti obavljanja funkcija u pravosuđu političkom podobnošću, obezbediti očuvanje integriteta kako onih koji obavljaju određene funkcije, tako i onih koji se pominju kao eventualni kandidati za njih i zaštititi ugled institucija države.Povodom aktuelnih zbivanja oko Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu za postupanje u predmetima organizovanog kriminala Upravni odbor je odlučio da organizuje okrugli sto na kome će se voditi ekspertska rasprava na tu temu.U Beogradu 6. april 2004. godine
 Актуелности | Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En