Назад

Saopštenje Društva sudija Srbije od 30.5.2005. godine

01.06.2005.


Beograd, A. Nenadovića 24/1tel: 011 344 31 32, 344 31 33faks: 011 344 35 05e-mail: jaserbia@verat.net, jaserbia@yahoo.comweb site: www.sudije.org.yu  SAOPŠTENJE Pravo da javno kritikuje rad državnih organa i funkcionera, kao i da u sredstvima javnog obaveštavanja izražavaju i objavljuju svoja mišljenja, predstavlja ustavno pravo svakog građanina. Međutim, slobode i prava građanina su ograničena jednakim pravima i slobodama drugih i njihova zloupotreba je protivustavna i kažnjiva.Iznošenje kritičkih stavova u odnosu na rad sudova, kao državnih organa, i sudija, kao funkcionera – nosilaca sudske vlasti, ne samo da predstavlja ustavno pravo građana, već predstavlja i snažan instrument javne kontrole njihovog rada, posebno kada dolazi od strane novinara. U tom smislu javna kritika ne samo da je dozvoljena već je i poželjna kada je ozbiljna, zasnovana na istinitim podacima i kada nije zlonamerna.U seriji natpisa u novinama čiji je urednik, novinar Milovan Brkić, u rubrici «mafija» iznosi niz tvrdnji iz ličnog i profesionalnog života pojedinih, sadašnjih i bivših, nosilaca pravosudnih funkcija, koje na samo da stavljaju pod sumnju njihov moral i profesionalni integritet, već dovode u pitanje nezavisnost i zakonitost u radu pravosudnih institucija.Polazeći od potrebe zaštite ugleda nosilaca pravosudnih funkcija i poveranja javnosti u pravosuđe, koji su dovedeni u pitanje ovakvim natpisima, kao i potrebe da se preduzmu zakonske mere protiv pomenutih nosilaca pravosudnih funkcija, ukoliko su tvrdnje novinara tačne, ili protiv novinara koji ih je izneo, ukoliko nisu, pozivamo nadležne organe da provere istinitost iznetih navoda, preduzmu odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti i da o tome obaveste javnost.Ostavljajući po strani pitanje istinitosti iznetih tvrdnji, što će biti predmet ocene nadležnih državnih organa, pozivamo profesionalna udruženja novinara da se izjasne da li stil i način izražavanja ovog novinara u pomenutim natpisima, kojima sa omalovažavanjem zadire u privatnost osoba o kojima piše, odgovaraju profesionalnim i etičkim standardima njihove profesije.  Beograd, DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE30.maj 2005. godine  Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En