Назад

Saopštenje Društva sudija Srbije od 25. septembra 2006. godine

26.09.2006.


25. 09. 2006. godine Povodom predloga Ministarstva pravde da se po hitnom postupku izmeni Zakon o sudijama i oduzme iz nadležnosti Visokog saveta pravosuđa predlaganje broja sudija, Društvo sudija Srbije daje SAOPŠTENJE Kada je 25. maja 2006. godine usvojena Nacionalna strategija za reformu pravosuđa Ministarstvo pravde i Vlada sa ponosom su konstatovali da je obavljen veliki zadatak trasiranja puta ka pouzdanom i efikasnom pravosuđu i stabilnosti kojom će biti obezbeđeni priliv kapitala, nova radna mesta i mogućnost da građani dostojno žive od svog rada. Strategijom je, između ostalog, predviđeno da Visoki savet pravosuđa postepeno preuzima poslove sudske uprave, zajedno sa odgovornošću za funkcionisanje sudova. Suprotno usvojenoj Nacionalnoj strategiji, Vlada je predložila izmene Zakona o sudijama po kojima bi trebalo da ministar pravde preuzme ingerenciju Visokog saveta pravosuđa. Predlog predviđa da se od Saveta oduzme, a ministru pravde da, ovlašćenje da predlaže Skupštini potreban broj sudija u svim sudovima u Srbiji. Zabrinjavajuće je što je predlog izmene Zakona o sudijama usledio odmah posle predloga Visokog saveta pravosuđa Skupštini RS o potrebnom broju sudija i njegove inicijative Ministarstvu pravde da se ukinu sudovi sa manje od pet sudija. Još više zabrinjava odsustvo reakcije Komisije za reformu pravosuđa čija je dužnost staranje o sprovođenju svih aktivnosti reforme pravosuđa u skladu sa Nacionalnom strategijom. Nije prošlo ni 4 meseca a ponovo se desilo da koraknemo unazad. Društvo sudija Srbije protivi se merama kojima se menjaju ciljevi Nacionalne strategije reforme pravosuđa i zalaže se za njeno iskreno i dosledno sprovođenje.Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En