Назад

Održan okrugli sto "U susret novom Ustavu - pravosuđe dan posle"

04.11.2006.


 U organizaciji Društva sudija Srbije održan je dana 20. 10. 2006. godine u beogradskom hotelu Hajat stručni okrugli sto „U susret novom Ustavu - pravosuđe, dan posle“.
Učesnici su razmatrali ustavna rešenja koja se odnose na sudstvo, njihovu usaglašenost sa međunarodnim standardima, analizirali zakonska rešenja koja bi mogla da proisteknu iz Ustava i probleme koji bi mogli da se jave u praksi i usvojili sledeće

ZAKLjUČKE

1. Novi Ustav proklamuje načela vladavine prava, podele vlasti i nezavisnosti sudske vlasti i sadrži neka dobra rešenja u delu koji reguliše položaj sudstva (stalnost sudijske funkcije i Visoki savet sudstva, između ostalog). Međutim, opštost i nedovršenost nekih odredbi i međunarodni standardi koje treba da poštuje svako društvo koje ima nameru da gradi pravnu državu ukazuju da ustavne odredbe kojima je regulisan položaj sudova ne pružaju precizne i dovoljne garancije za ostvarenje ustavnog prava svakog građanina da mu sudi nezavisan, nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud, pravično i u razumnom roku.
2. Garancije sudske nezavisnosti treba dovršiti i upotpuniti u skladu sa proklamovanim načelima i međunarodnim standardima, Zakonom za sprovođenje Ustava i ostalim zakonima koji će regulisati položaj sudova i sudija, bez ishitrenosti i nakon široke javne rasprave u kojoj će biti data mogućnost svim relevantnim subjektima, a pre svega sudovima, da daju mišljenje o ovom pitanju da bi se došlo do rešenja koja će biti na dobrobit svih.
3. Zakonom posebno treba detaljno razraditi garancije nezavisnosti Visokog saveta sudstva (kao nezavisnog i samostalnog sudskog organa koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija u smislu član 153 Ustava) pre svega u pogledu izbora njegovih članova iz reda sudija od strane Skupštine. U tom smislu neophodno je imati u vidu međunarodne standarde i preporuke da sudije u Visokom savetu sudstva treba da budu izabrane od ostalih sudija i to tako da predstavljaju sudije iz sudova svih vrsta i stepena i predvideti obavezu Skupštine da poštuje predlog struke prilikom izbora sudija u Visoki savet sudstva.
4. Eventualna odluka o ponovnom izboru svih sudija bila bi pravno neutemeljena s obzirom na činjenicu da ne postoji ustavni diskontinuitet u donošenju novog Ustava i da je sudska vlast stalna i stručna a ne politička da bi se menjala sa političkim izborima.
POGLEDAJ:
Aktuelni dokumenti u vezi promene novog Ustava Republike Srbije
Obraćanje Prof dr Zorana Tomića, profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i člana Visokog saveta pravosuđaНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En