Назад

Vanredna Skupština Društva sudija Srbije

19.12.2006.


 Na predlog Upravnog odbora Društva sudija Srbije od 16.11.2006. godine, na osnovu člana 29 Statuta Društva sudija Srbije i člana 8 Odluke od 11.3.2003. godine o izmenama i dopunama Statuta Društva sudija Srbije, sazivam

V A N R E D N U S K U P Š T I N U
Društva sudija Srbije

za subotu, dana 23. 12. 2006. godine u 11 časova
u amfiteatru broj 5 Pravnog fakulteta u Beogradu

sa sledećim dnevnim redom:

1. SUDSTVO POSLE NOVOG USTAVA 
2. VERIFIKACIJA STATUTA DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE 

O b r a z l o ž e nj e

Ustavom proglašenim 8. novembra 2006. godine pravosudni sistem u Srbiji postavljen je na nove temelje. Stalnosti sudijske funkcije, kao principu koji je postojao i u prethodnom Ustavu, dodata su i druga ustavna rešenja, među kojima, za sudstvo najznačajnije, postojanje Visokog saveta sudstva kao nezavisnog i samostalnog organa čiji je zadatak da obezbedi i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija i da bira sudije za trajno obavljanje sudijske funkcije. Na okruglom stolu „U susret novom Ustavu – Pravosuđe, dan posle“ koji je Društvo sudija Srbije organizovalo 20.10.2006. godine usvojeni su zaključci koje Vam dostavljamo u prilogu.
Sada, posle usvajanja Ustavnog zakona, predstoji brzo i sveobuhvatno usaglašavanje zakona koji se odnose na pravosuđe, pre svega na konstituisanje Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda, a zatim i na izbor ostalih sudija.
Ustav, kao pravno-politički akt, može predvideti različita rešenja društvenih situacija. Međutim, ako Ustav ne propiše, ili nejasno i nedorečeno propiše određena rešenja, a značajni nosioci vlasti i javnost ta rešenja razmatraju kao da izvesno postoje i predstoje, onda je očigledno da postoji potreba da se takva pitanja razjasne sveobuhvatno i precizno, pažljivom analizom ustavnih odredbi i trezvenom razmenom pravnih argumenata.
- Da li postoji potreba i ustavni osnov za ponovni izbor svih sudija u Srbiji?
- Kako će biti formiran Visoki savet sudstva, posebno njegovi izborni članovi iz reda sudija?
- Po kojim kriterijumima će Visoki savet sudstva birati i razrešavati sudije?
- Na koji način će biti birani predsednici sudova?
- Kakva je sudbina sudija u slučaju ukidanja suda ili pretežnog dela nadležnosti suda za koji su izabrani?
Ova pitanja su od suštinske važnosti za celo društvo. Ako ne bude obezbeđen jasan i precizan zakonski osnov za odabir i rad stručnih, odgovornih i nezavisnih sudija - imaćemo poslušne sudije. Takve sudije sude u strahu, sa oklevanjem, vodeći računa o očekivanjima onih koji su ih izabrali a ne o zakonu. Tada nema ni sigurnosti, ni pravde, ni posla, ni budućnosti. Zato je dobro da već sada, od novog početka, zajednički razmotrimo sva značajna pitanja da bismo se opredelili za razumna i primenjiva rešenja i ukazali na potrebu da ona budu prihvaćena, radi dobrobiti celog društva.
Do Ustavom proklamovane vladavine prava kroz reformu pravosuđa doći će se najbolje i najbrže ako se donose optimalni i primereni zakoni, usklađeni sa međunarodnim standardima, u čiju primenjivost i pravičnost ne sumnjaju oni na koje se reforma odnosi i koji treba da je sprovode. Sudije su i obavezne i pozvane da daju doprinos promenama koje treba da nastupe sprovođenjem Ustava i ovlašćene da preduzimaju mere radi zaštite svoje nezavisnosti i samostalnosti, sve u cilju ostvarenja suštinskih demokratskih vrednosti, a pre svega ostvarenja prava svih građana da imaju nezavisno i odgovorno sudstvo.
Događanja koja nam predstoje zaslužuju našu pažnju i zahtevaju angažovanje svih sudija.
Zato predlažem da odeljenja Društva sudija, pre zakazane vanredne skupštine, održe sastanke svih zainteresovanih sudija i na njima razmotre usvojena i dalja moguća rešenja pitanja od značaja za sudstvo. Zapažanja, predlozi i zaključci do kojih se došlo na tim sastancima učiniće rad Skupštine sadržajnijim i efikasnijim.

NA SEDNICU SU POZVANE SVE SUDIJE, BEZ OBZIRA DA LI SU ČLANOVI DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE.

Molim svakog člana Društva sudija Srbije da o ovome bez odlaganja obavesti sve kolege iz svog suda koji nisu članovi Društva, kako bi svim zainteresovanima bilo omogućeno da dođu na zakazanu sednicu. Zato su u prilogu još dva primerka ovog pisma, koje molim da dostavite kao poziv i svojim kolegama sudijama koje nisu članovi Društva sudija.
Iako nam sredstva kojima raspolažemo omogućavaju da obezbedimo troškove oglašavanja, zakupa prostora i osveženja, ali ne i putne troškove, uverena sam da je značaj tema o kojima će se raspravljati dovoljan motiv za dolazak na zakazanu sednicu i učešće u njenom radu.

Za sve informacije možete se obratiti na telefone 344-3132 i 344-3505 (fax), ili preko e-maila jaserbia@verat.net

Predsednik
Društva sudija Srbije
Dragana BoljevićНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En