Назад

Одлука о сазивању скупштине Друштва судија Србије

29.02.2008.


На основу члана 28. Статута Друштва судија Србије, сазивам:
С К У П Ш Т И Н У
ДРУШТВА СУДИЈА СРБИЈЕ
за
5. април. 2008. године у 11,00 часова,
у великој сали Палате правде у Београду

Предлог дневног реда:
Извештај о раду Друштва судија Србије и његових органа - расправа, усвајање
Оквирни програм активности за 2008. годину- расправа, усвајање
Одлука о приступању међународним удружењима судија
Избори за органе Друштва судија Србије
Разно
у Београду председник
25. 02.2008. године Друштва судија СрбијеНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En