Назад

Zaključci Skupštine Društva sudija Srbije

23.04.2008.


A. Vrednovanje rada sudija i određivanje potrebnog broja sudija

1. Vrednovanje rada sudija, od koga zavisi njihov status (izbor i napredovanje), materijalni položaj i obuka, je temelj kvalitetnog i odgovornog sudijskog kadra i racionalnog sudskog sistema, u kome i sudije i sudovi treba da budu ravnomerno opterećeni (određivanje potrebnog broja sudija i mreže sudova).

2. Postojeće ocenjivanje sudija ne garantuje ostvarenje navedenih ciljeva.

3. Neophodno je ustanoviti novi sistem vrednovanja rada sudija sa posebnim telima koja će, u propisanoj proceduri, redovno vrednovati rad svih sudija, na osnovu preciznih i uporedivih kriterijuma i merila, uzimajući u obzir sve aspekte sudijskog posla.

4. Klasifikacija predmeta po složenosti - „ponderisanje“ predmeta, na osnovu prosečnog vremena potrebnog za njihovo okončanje (utvrđivanjem vrste i broja radnji u svakom predmetu i prosečnog vremena za svaku radnju) i dovođenje tog vremena u odnos sa stvarno raspoložim vremenom sudija, mora da predstavlja osnovu za kvantitativno merenje rezultata rada sudija i sudova i za utvrđivanje potrebnog broja sudija.

5. Društvo sudija Srbije će nastaviti sa zalaganjem da se ovakav sistem vrednovanja rada sudija uspostavi, kako kroz svoj projekat „Vrednovanje rada sudija“, na kome radi već nekoliko godina, tako i kroz saradanju sa svima koji su zaintersovani za to. U tom smislu Društvo sudija Srbije 18.aprila 2008. godine organizuje Međunarodnu konferenciju o ovom pitanju.

6. Društvo sudija Srbije ponavlja poziv za saradnju Visokom savetu pravosuđa, Vrhovnom sudu Srbije, Komisiji za reformu pravosuđa i Ministarstvu pravde u vezi sa uspostavljanjem novog sistema vrednovanja rada sudija.


B. Bezbednost sudija


1. Ubistvo sudije Dragiše Cvejića, samo nekoliko meseci posle ubistva sudije Cvetanovića, učestali napadi i pretnje sudijama i dojave o podmetnutim bombama u sudskim zgradama zahtevaju da se pitanje bezbednosti sudija, zaposlenih u sudovima i njihovih porodica i samih sudskih zgrada rešava energično, kontinuirano i planski, a ne kampanjski i povremeno, u čemu treba da učestvuju svi državni organi i sve grane vlasti.

2. Društvo sudija Srbije predlaže da se promeni pravni okvir kojim se uređuje pitanje bezbednosti sudija i uvođenjem pravosudne policije, pod nadležnošću sudske vlasti, sa zadatkom staranja o bezbednosti suda (sudskih objekata i ljudi u njima, sudija i sudskog osoblja i članova njihove porodice) i pružanja pomoći za obavljanje sudskih radnji van zgrada suda i da se izmeni Krivični zakonik RS tako da se za uvredu i klevetu sudija i ugrožavanje njihove sigurnosti krivično gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, a ne po privatnoj tužbi, kao i da se sudijama koji to žele olakša nabavka, držanje i nošenje oružja.

3. Političari i druge javne ličnosti, kao i mediji, povodom sudskih postupaka i stanja u pravosuđu, moraju da se uzdrže od izjava i komentara kojima se nezadovoljstvo građana slabostima sudskog sistema usmerava ka ličnostima sudija.


V. Društveni položaj sudija


Zahtevamo od države da ispuni svoje obaveze preuzete ratifikovanim međunarodnim ugovorima i da zakonom garantuje institucionalnu i ličnu nezavisnost sudija određivanjem:
· plata u skladu sa dostojanstvom sudijske funkcije i teretom odgovornosti
· penzija približnim poslednjoj zaradi, odnosno ne nižim od 80% od sudijske plate
· beneficiranog radnog staža zbog težine posla i specifičnosti funkcije koju obavljaju i, da obezbedi sudijama:
· maksimalno osiguranje za slučaj povrede ili bolesti na radu ili u vezi sa radom
· redovne sistematske zdravstvene preglede
· rešavanje stambenog pitanja pod primerenim uslovima i rokovimaНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En