Назад

Deklaracija o nedavnoj inicijativi vlade u oblasti pravosuđa u Italiji

15.07.2008.


Upravni Odbor MEDEL, održan u Bukureštu 21. 06. 2008. godine, znajući da se raspravlja o novim zakonodavnim predlozima od strane Italijanskog parlamenta i to u vezi sa: 1. Ozbiljnim ograničavanjem zakonom propisane nadležnosti za izdavanje odobrenja za prisluškivanje u cilju krivične istrage, i uvođenjem teških krivičnih kazni za novinare koji objave bilo dokument ili sadržaj dokumenta koji pripada ili se odnosi na krivičnu istragu; 2. Obustavom krivičnih postupaka koji se odnose na sva krivična dela izvršena do 30. juna 2002, osim onih u kojim je izrečena kazna zatvora od 10 ili više godina; ovo bi dovelo do obustave posebno važnih postupaka, poput onih koji se tiču incidenta prilikom sastanka grupe G8 2001. godine u Đenovi, kao i suđenja u Milanskom sudu koji se tiče slučaja korupcije koji se stavlja na teret aktuelnom premijeru; 3. Obustavom svih krivičnih postupaka i započetih istraga, protiv najviših državnih službenika (predsednika republike, predsednika parlamenta i premijera) do isteka njihovih mandata; primećuje sledeće: 1) MEDEL je svestan potrebe da se zaštiti pravo na privatnost i pretpostavka nevinosti osoba pod krivičnom istragom, i iz tog razloga je ubeđen da slučajevi zloupotrebe od strane zvaničnika i štampe kroz neumesno objavljivanje materijala do kojih se došlo za vreme istrage moraju biti kažnjeni U isto vreme, rešenje problema ne leži u drastičnom ograničavanju ovlašćenja pravosudnih organa u istrazi, imajući u vidu da su u mnogim zemljama zapadnih demokratija povećana ovlašćenja policije i obaveštajnih službi da prikupe, zadrže i upotrebe ovako dobijene podatke bez kontrole sudaTakođe moramo da naglasimo da izuzimanje informacija od javnog značaja o krivičnim istragama utiče na neophodnu demokratsku kontrolu nad vršenjem pravosudnih ovlašćenja kao i na pravo javnog mnjenja da bude blagovremeno obavešteno o svim bitnim okolnostima koje se tiču javnog života i njegovih učesnika u oblasti politike, finansija, državne uprave i institucija. Podsećamo da preporuka REC (2003)13, Komiteta ministara Saveta Evrope naglašava “važnost medijskog izveštavanja u informisanju javnosti o krivičnim postupcima, što funkciju krivičnog prava za odvraćanjem od vršenja krivičnih dela čini vidljivom, a ujedno obezbeđuje nadzor javnosti nad funkcionisanjem krivično-sudskog sistema”. Prema samoj Preporuci “pravo na slobodu izražavanja i informisanja garantovano članom 10 Konvencije za zaštitu ljudskih prava predstavlja jedan od osnovnih temelja demokratskog društva”. Ovo pravo mora da bude srazmerno i ograničeno poštovanjem ostalih osnovnih prava, ali ne može biti potisnuto. 2). Predlozi za obustavu suđenja i istraga isključili bi sudsku kontrolu izuzetno važnih ponašanja koja se pripisuju državnim zvaničnicima, u vezi sa vršenjem njihovih dužnosti. MEDEL u potpunosti poštuje ovlašćenja izvršne i zakonodavne vlasti kada je reč o uređenju pravosuđa i o zakonima kojima se to čini. U isto vreme, duboko zabrinjavaju inicijative kojima se krši princip jednakosti svih građana pred zakonom i neprimereno ograničava odgovornost nosilaca javne vlasti.Pravilna podela vlasti zahteva da se ni jedna grana vlasti ne meša u zakonsku nadležnost druge. 3) Mi snažno osuđujemo ove mere kojima Italija rizikuje da se otrgne od pročišćenih evropskih demokratskih vrednosti i da naruši osnove saradnje zasnovane na uzajamnom poverenju. Nastavićemo temeljno i pažljivo da proučavamo dalji razvoj ove situacije u Italiji.Bukurešt, 21. 06. 2008.predsednikVito Moneti Ova deklaracija je jednoglasno usvojena od strane sudija i tužilaca koji predstavljaju sledeća udruženja – članice MEDEL iz:Belgije, Kipra, Republike Češke, Francuske, Nemačke, Grčke, Poljske, Portugalije, Rumunije, Španije i Srbije. Vito MonettiProcura generale presso laCorte suprema di cassazionePiazza Cavour00193 Roma00390668832383Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En