Назад

Društvo sudija Srbije primljeno u članstvo Međunarodnog udruženja sudija i tužilaca - MEDEL

15.07.2008.


 Saradnja Društva sudija Srbije i MEDEL datira od 2003. godine i pored toga što nismo bili članovi ovog udruženja. Naime, Društvo sudija Srbije je 14. i 15. marta 2003. godine u Beogradu, organizovalo međunarodnu konferenciju u saradnji sa MEDEL. Tema konferencija bila je ,,Aktuelna reforma pravosuđa u Srbiji u svetlu pristupa Savetu Evrope, evropski standardi vezani za položaj sudija, ocena sudijskog rada i uloga Društva sudija Srbije u reformi”.
Nakon poziva upućenog predstavnicima Društva da prisustvuju sednici Izvršnog odbora MEDEL-a, održanoj u Pragu 16. i 17. juna 2006. godine, MEDEL je izrazio spremnost da primi Društvo sudija Srbije u svoju organizaciju. Upravni odbor Društva sudija Srbije, na svojoj sednici održanoj 23. juna. 2006. godine, odlučio je da se obrati MEDEL-u sa predlogom da mu bude omogućen status posmatrača u sledećih godinu dana. U međuvremenu, održani su brojni kontakti sa predstavnicima MEDEL-a u Pragu, Bremenu, Alvoru, Libeku i Palermu.
Društvo sudija Srbije bilo je domaćin sednice Upravnog odbora MEDEL-a, kolokvijuma i međunarodne konferencije „Nezavisnost pravosuđa i iskušenja tranzicije” koje su održani od 01. do 03. juna 2007. godine u Beogradu.
Na sednici Upravnog odbora MEDEL održanoj od 19. do 22. juna 2008. godine, u Bukureštu, u Rumuniji, Društvo sudija Srbije je zvanično primljeno u članstvo ovog međunarodnog udruženja. U ime Društva sudija Srbije sastanku u Bukureštvu prisustvovao je Omer Hadžiomerović, potpredsednik Društva. U organizaciji Nacionalnog udruženja sudija Rumunije organizovana je i konfrerencija na temu,, Mediji i pravosuđe”.

MEDEL (Magistrats Européens pour la Democratie et les Libertés) je jedno od udruženja sudija i za razliku od Svetskog udruženja sudija, koje je veće, starije i okuplja samo sudije, MEDEL okuplja i sudije i tužioce, a njegovi članovi mogu biti i neposredno sudije iz onih država u kojima strukovna udruženja sudija nisu osnovana. Pošto su njegovi članovi strukovna udruženja država sa vrlo različitim pravnim sistemima, MEDEL je usvojio opšte principe o statusu sudija i tužilaca:
· "Eléments d'un statut européen de la magistrature" (Palerme, 1993),
· "Déclaration de Principe sur le Ministère public" (Naples, 1993).

U MEDEL je učlanjeno 18 udruženja magistrata (sudija ili tužilaca) iz dvanaest evropskih država – Belgija, Grčka, Italija, Kipar, Nemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Francuska, Češka, Španija i Srbija.
Svaka država predstavljena je sa jednom ili dve organizacije u zavisnosti od toga da li su sudije i tužioci formirali različita strukovna udruženja.
Izvršni savet MEDEL čine po četiri predstavnika iz svakog udruženja - člana, sastaje se tri do četiri puta godišnje u različitim evropskim gradovima da bi omogućio sudijama i tužiocima države domaćina da učestvuju u radu Saveta.
MEDEL je stalni posmatrač u Savetu Evrope i sa njim i državama centralne i istočne Evrope učestvuje u aktivnostima koje se tiču pravne saradnje. Aktivno sarađuje kao konsultativni član u radu Konsultativnog saveta evropskih sudija, Evropske komisije za efikasnost pravosuđa i Konferencije tužilaca Saveta Evrope. Sa Evropskom komisijom sarađuje u radu Saveza pravosudnih udruženja (trenutno na izvršenju sudskih odluka iz građanske materije) i Generalne uprave za slobodu, sigurnost i pravdu. Učestvovao je i u radu Evropskog parlamenta i odgovara na pozive Komisije za građanske slobode, pravdu i unutrašnje poslove.
MEDEL je dinamično, proaktivno, slobodoumno udruženje sudija i tužilaca koje se, osim pitanjima koje se usko i neposredno odnose na njihov status, bavi nizom pitanja od opšteg značaja. Upravo zbog osećaja nedostatka sudijskog odgovora na takva pitanja, sudije i tužioci iz udruženja osnivača su i osnovale MEDEL 1985. godine.
MEDEL je razmatrao probleme imigracionog prava, uslova u zatvorima, organizacije pravosuđa, društvene marginalizacije predgrađa, toksikomanije, pravde za manjine, krize efikasnosti u građanskoj materiji u evropskim sistemima, organizovanog ekonomskog kriminala, korupcije, fiskalniih prevara i pranja novca, socijalnog prava vezanog za pravo na rad u Evropi u uslovima globalizacije, odnosa kaznenog prava i sloboda i zauzimao stavove o njima, a namerava da se bavi pitanjem odnosa borbe protiv terorizma i ugrožavanja ljudskih prava.
MEDEL iskazuje i solidarnost sa sudijama i tužiocima u raznim delovima sveta, čija je nezavisnost ugrožena ili ograničena. Tako su, na sednici na kojoj je prisustvovala i delegacija Društva sudija Srbije, razmatrane okolnosti koje ugrožavaju sudstvo u Gruziji o kojima je govorila jedna od sudija Vrhovnog suda Gruzije. MEDEL je usvojio rezoluciju i odlučio da sa njom upozna Savet Evrope i zatraži njegovo angažovanje da bi se otklonila opasnost po nezavisnost sudija u Gruziji.
Sadašnji predsednik odbora MEDEL je zamenik javnog tužioca pri Kasacionom sudu Italije, Vito Moneti, a potpredsednik je sudija Vrhovnog suda Francuske, Erik Alt. MEDEL nema profesionalni sekretarijat, a sva učešća u njegovom radu su dobrovoljna i o trošku njegovih članova. Kontaktiranje se stoga obavlja direktno i neposredno preko adresa njegovih članova.
Adrese preko kojih se mogu dobiti bliža i detaljnija obaveštenja su:opšta pitanja, raspored aktivnosti, obaveštenja, reakcije: info@medelnet.orgpredsednik: vitomonetti@libero.it Webmaster : webmaster@medelnet.orgНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En