Назад

Društvo sudija Srbije primljeno u članstvo međunarodnog udruženja sudija - IAJ

26.09.2008.


 Postupak prijema trajao je duže od godinu dana. Tokom tog vremena dvojica sudija izvestilaca – Aleš Zalar (Slovenija) i Robert Blair (Kanada) prikupili su obimne podatke ne samo o Društvu sudija Srbije, uzrocima i načinu njegovog nastanka, njegovim ciljevima, aktivnostima, organizaciji, funkcionisanju, reprezentativnosti i dostignućima, već i o stanju pravosuđa u Srbiji, ustavnim i zakonskim rešenjima i načinima na koje se ona ostvaruju u praksi.Na sličan način bilo je postupljeno i sa pet ostalih sudijskih udruženja -kandidata za prijem (iz Alžira, Benina, BiH, Konga i Nikaragve), od kojih je čak za tri postojao predlog za prijem u redovno članstvo.Rukovodeći se ne samo ciljevima i aktivnostima udruženja-kandidata, već i stanjem u njihovim državama, a posebno položajem sudstva i stepenom njegove ostvarene nezavisnosti, Međunarodno udruženje sudija je sve ove kandidate, zajedno sa Društvom sudija Srbije, primilo u vanredno članstvo.Članstvo Društva sudija Srbije u ovom udruženju, učešće njegovih predstavnika u radu i kontakti koji se u vezi sa tim ostvaruju, omogućiće sudijama iz Srbije da se upoznaju sa stanjem i problemima sudstva u drugim državama, radi poboljšanja stanja sudstva kod nas. Međutim, način rada na ovom skupu, oskudna obaveštenost predstavnika sudijskih udruženja iz značajnog broja država, pa čak i pogrešne predstave o stanju u Srbiji, ukazali su na zaključak da je takođe potrebno i značajno da predstavnici Društva sudija Srbije nenametljivo, a strpljivo i uporno, upoznaju ostale članove sa stvarnom situacijom u pravosuđu Srbije, koja je zaista bolja od predstave koja o tome postoji. Na ovaj način ostvariće se višesmerna obaveštenost, bolje i dublje razumevanje i međusobno približavanje, što je jedan od ciljeva Međunarodnog udruženja sudija. Sa tim, kao i sa novim pravosudnim zakonima, za koje očekujemo da će biti u skladu sa najboljom međunarodnom praksom i preporukama, u okviru ustavnih rešenja, brže ćemo stići i do redovnog članstva u Međunarodnom udruženju sudija.Međunarodno udruženje sudija (International Association of Judges – IAJ) je osnovano je 1953. godine je u Salzburgu (Austrija) kao profesionalna, nepolitička i nesindikalna međunarodna organizacija koja okuplja skoro osamdeset nacionalnih udruženja sudija. Ciljevi Međunarodnog udruženja sudija su:- zaštita nezavisnosti sudstva kao osnove njegovog funkcionisanja radi zaštite ljudskih prava i sloboda- zaštita ustavnog položaja i ugleda sudstva- usavršavanje znanja i razumevanja sudija kroz međusobne kontakte i upoznavanje sa sadržinom i načinom funkcionisanja stranih organizacija, zakona i njihove primene- zajedničko izučavanje problema sudstva i iznalaženje boljih rešenja za njih.Predviđeno je da se navedeni ciljevi ostvaruju putem rada na konferencijama, povezivanjem različitih kultura, podsticanjem i jačanjem odnosa prijateljstva među sudijama i razmene informacija između njih, produbljivanjem međusobne pomoći i olakšavanjem studijskih poseta.Članstvo se odobrava nakon izveštaja dvojice sudija izvestilaca, na njihov predlog, ako se utvrdi da su ciljevi i aktivnosti udruženja-kandidata u saglasnosti sa ciljevima Međunarodnog udruženja. Iz jedne države samo jedno udruženje može postati član Međunarodnog udruženja sudija. Vanredno članstvo se odobrava sudskim udruženjima koja se bore za dostizanje nezavisnosti sudstva. Traje do pet godina, ali se može i produžiti. Redovno članstvo se odobrava kada Generalno veće proceni da je obezbeđena suštinska nezavisnost sudstva u državi iz koje je udruženje-kandidat. Redovni članovi imaju pravo jednog glasa i dva člana, a vanredni, koji nemaju pravo glasa, imaju jednog člana u Veću.Međunarodno udruženje sudija ima četiri regionalne grupe:- Evropsko udruženje sudija (sa udruženjima iz 40 država)- Latinoamerička grupa (sa udruženjima iz 15 država)- Afrička grupa (sa udruženjima iz 15 država)- Azijska, severnoamerička i okeanijska grupa (sa udruženjima iz 9 država)Udruženje ima i četiri radne komisije koje proučavaju probleme od zajedničkog interesa na osnovu izveštaja članova, koje porede i sintetizuju, u oblastima:1. komisija - Organizacije i položaja sudstva i prava sudija2. komisija – Građanskog prava i postupka3. komisija – Krivičnog prava i postupka4. komisija – Upravnog i radnog pravaCentralno veće je organ koji ustanovljava i usmerava aktivnosti i donosi najvažnije odluke. Uobičajeno je da se sastaje svake godine. Međunarodno udruženje sudija zastupa predsednik koji se bira na dve godine. Njemu pomažu šest potpredsednika, od kojih je jedan prvi potpredsednik. Udruženje, koje je registrovano u Italiji, ima i generalni sekretarijat, sa sedištem u Rimu.Države čija su sudijska udruženja članovi međunarodnog udruženja sudijaAlžir, (vanredni član), Argentina, Jermenija, Australija, Austrija, Belgija, Benin, (vanredni član), Bolivija, Bosna i Hercegovina, (vanredni član), Brazil, Bugarska, (vanredni član), Burkina Faso, Kamerun, Kanada, Čile, Kongo, (vanredni član), Kostarika, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Egipat, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Izrael, Italija, Obala Slonovače, Japan, Kazahstan, (vanredni član), Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mali, Malta, Meksiko, Moldavija, Mongolija, (vanredni član), Maroko, Holandija, Nigerija, Nikaragva, (vanredni član), Norveška, Panama, Paragaj, Peru, Poljska, Portugalija, Portoriko, Republika Kina (Tajvan), Rumunija, Senegal, Srbija, (vanredni član), Slovačka, Slovenija, Južna Afrika, Španija, Švedska, Švajcarska, Tanzanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Togo, Tunis, Ukrajina, (vanredni član), Velika Britanija, Urugvaj i Sjedinjene Američke države.Bliže informacije - http://www.iaj-uim.orgНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En