Назад

Saoštenje za medije

10.10.2008.


SAOPŠTENjE U postupku koji je prethodio izradi nacrta pravosudnih zakona Društvu sudija je omogućeno da se izjasni o dve radne verzije Zakona o Visokom savetu sudstva, Zakona o sudijama i Zakona o uređenju sudova, kao i da učestvuje u stručnim raspravama o njima.Iako je jedan broj njegovih primedbi i predloga uzet u obzir prilikom izrade nacrta pravosudnih zakona, Društvo sudija Srbije ističe da mu ni u jednom trenutku nisu bile dostupne verzije Zakona o uređenju sudova i Zakona o Visokom savetu sudstva sa sadašnjim prelaznim i završnim odredbama, niti Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava u bilo kojoj verziji, a posebno ne Zakon o sudijama sa prelaznim i završnim odredbama kojima se predviđa tzv.opšti izbor sudija.Kako je izostala neophodna javna rasprava o pravosudnim zakonima, iako su oni od ogromnog značaja za pravnu sigurnost i budućnost cele države, a Društvo sudija smatra da postoji više spornih rešenja u njihovim nacrtima, to ovim putem ukazujemo na neka rešenja koja su za Društvo sudija apsolutno neprihvatljiva:1. Prava građana na nezavisnog i nepristrasnog sudiju, na pravično suđenje, na pravnu sigurnost i pravnu državu mogu da budu ozbiljno ugrožena ukoliko budu zadržane:- Neustavne prelazne i završne odredbe Zakona o sudijama kojima je predviđen tzv. opšti reizbor sudija- Odredbe Zakona o sudijama kojom se državi omogućava naplata (regres) isplaćenog iznosa od sudije bez obzira na njegovu krivicu (član 6 stav 3 istog zakona)- Nejasna i neodgovarajuća rešenja u Zakonu o sudijama o materijalnom položaju sudija, suprotno međunarodnim standardima koji predviđaju da se plate sudija moraju regulisati zakonom i zabranjuju snižavanje jednom dostignutog nivoa i da njihove penzije treba da budu jednake, odnosno približne poslednjoj plati- Prelazne i završne odredbe Zakona o Visokom savetu sudstva o načinu predlaganja kandidata iz reda sudija za članove prvog sazivaVisokog saveta sudstva, tela Ustavom zaduženog da obezbedi samostalnost i nezavisnost sudstva, po kojima sudije neće birati svoje predstavnike za kandidate za članove Visokog saveta sudstva, suprotno evropskim standardima2. Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava predviđeno je ukidanje jednog broja postojećih sudova, kao mera racionalizacije sudskog sistema, pri čemu su nejasni kriterijumi na osnovu kojih je to učinjeno, jer je predviđeno ukidanje sudova sa šest i više sudija.Društvo sudija Srbije predlaže javnu raspravu o setu nacrta pravosudnih zakona radi otklanjanja navedenih nedostataka i dolaženja do najboljih i primenjivih rešenja, u skladu sa Ustavom. Upravni odborDruštva sudija SrbijeНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En