Назад

Propratno pismo predsednici Skupštine RS, dr. Slavici Đukić Dejanović

11.11.2008.


O nekim od najvažnijih pitanja o kojima je raspravljano – prvi saziv Visokog saveta sudstva i materijalne garantije nezavisnosti sudstva, izraženo je jedinstveno mišljenje koje je izloženo u priloženim zaključcima. U vezi sa pitanjem reizbora svih sudija, imajući u vidu da je samo jedan učesnik izrazio uverenje o ustavnosti takvog rešenja, zaključeno je da suneustavne prelazne i završne odredbe Zakona o sudijama kojima je predviđen tzv. opšti reizbor sudija,
pošto postupak izbora svih sudija, tzv. reizbor, nužno pretpostavlja da sudijama koje i sada imaju stalni mandat, u jednom trenutku prestane sudijska funkcija bez ikakvog ustavnog osnova, a
novi Ustav, usvojen u skladu sa procedurom predviđenom prethodnim Ustavom, predviđa stalnost sudijske funkcije (glava V član 146 stav 1 Ustava) kao i prethodni Ustav, dok
Ustavni zakon ne sadrži odredbe o prestanku sudijske funkcije niti, kao tehnički zakon za sprovođenje Ustava, može da sadrži odredbe suprotne Ustavu i da neposredno uređuje društvene odnose regulisane ustavom, a
svaka promena Ustava koja se odnosi na načela Ustava (član 4) i uređenje vlasti (glava V član 146 Ustava), sve i da je predviđena u Ustavnom zakonu, a nije, morala bi da bude potvrđena na referendumu, prema članu 203 stav 7 Ustava, pa se zato sve eventualno nejasne odredbe Ustavnog zakona moraju tumačiti u skladu sa Ustavom i izvršiti izbor za sudiju samo onih lica koja se prvi put biraju, jer bi se u suprotnom omogućila izmena Ustava na neustavan način.Kako smo uvereni da ovi zaključci, zbog stručnog autoriteta onih koji su ih usvajali i snage pravnih argumenata na kojima počivaju, mogu doprineti predstojećoj skupštinskoj raspravi o predlozima pravosudnih zakona, molimo Vas da ih dostavite narodnim poslanicima.

S poštovanjem,
Dragana Boljević
predsednica Društva sudija SrbijeНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En