Назад

Pismo predsednici Skupštine Republike Srbije

03.12.2008.


Poštovana gđo Đukić Dejanović,  U prilogu Vam dostavljamo deklaraciju Konsultativnog veća evropskih sudija (Consultative Council of European Judges - CCJE), u originalu i u prevodu na srpski jezik. Podsećamo da je Konsultativno veće evropskih sudija telo Komiteta ministara Saveta Evrope, osnovano 2001. sa ciljem da istakne ključnu ulogu nezavisnosti sudstva u obezbeđenju vladavine prava. Osim što može da se izjasni o pojedinim spornim pitanjima koja mu se dostave na razmatranje iz država članica, CCJE usvaja Mišljenja o pitanjima koja se odnose na pravosuđe koja dobijaju status međunarodnih standarda.To je dakle, telo, koje stvara evropske standarde. Ukazujemo da je i CCJE izrazio stav da je rešenje iz predloga zakona o izboru svih sudija, tzv.reizboru u suprotnosti sa evropskim standardima jer ugrožava nezavisnost sudstva. Saglasno zaključku iz Deklaracije obavestili smo Ministarstvo pravde da je potrebno da se Konsultativnom veću evropskih sudija uputi pisani poziv za sastanak na kome će se raspraviti pitanja naznačena u samoj Deklaraciji. Do tada predlažemo da se odloži izglasavanje pravosudnih zakona, pošto je hitnost njihovog donošenja motivisana, pored drugih razloga, i potrebom što bržeg priključenja Evropskoj uniji, ali je u tom cilju neophodan i njihov kvalitet, odnosno njihova usaglašenost sa evropskim standardima, na šta ukazuje i navedena Deklaracija. Društvo sudija Srbije je i spremno i voljno da uzme učešće u raspravi na predstojećem sastanku i doprinese iznalaženju primenjivih i optimalnih ustavnih rešenja, u skladu sa evropskim standardima. Molimo Vas da ovaj dopis sa prilozima dostavite svim poslanicima u Skupštini Republike Srbije. Dragana Boljevićpredsednica Društva sudija SrbijeНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En